LU aģentūra-zinātniskais institūts / Agency of the University of Latvia

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018 

  Trapezņikova, Ija; Koroļeva, Ilze; Goldmanis, Māris; Aleksandrovs, Aleksandrs (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no 18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus - citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti XXVII 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Darginaviciene, Irena; Sliogeriene, Jolita; Senkāne, Olga; Mērdoka, Airisa; Hanovs, Deniss; Tēraudkalns, Valdis; Weber, Dmitriy; Skultāne, Vieda; Taivāne, Elizabete; Rancāne, Aīda; Bičevskis, Raivis (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Vārdi starpdisciplinaritāte, starpdisciplinārs pētījums jau labu laiku ir kļuvuši par neatņemamu daļu zinātnieku ikdienas un vēl jo vairāk – projektu valodas – lietojumā. Atslēgvārds, modes vārds – lai kā mēs tos nosauktu, ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI 

  Priede, Jānis; Kļaviņš, Kaspars; Kūlis, Māris; Taivans, Leons; Kleinhofa, Ingrida; Didvalis, Linas; Powell, Savannah Rivka; Dolinina, Kristina; Heikkilä-Horn, Marja-Leena; Lisauskaitė, Raminta; Hajima, Agnese; Abrola, Natālija; Amogolonova, Darima; Porchet, Pierrick; Mazo, Olga; Sakse, Līga; Sleziak, Tomasz; Drozhashchikh, Evgeniia; Kyaw, Maynadi (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Volume XXVI is dedicated to the themes discussed during the scientific conference Dynamic Asia: Shaping the Future that took place in Riga on 13–15 April 2018, and were further explored after this conference. The conference ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXV 

  Stančiene, Dalia Marija; Filippov, Boris; Gierycz, Michal; Parkin, Robert; Račiūnaite-Paužuoliene, Rasa; Alieva, Anna; Shilkina, Margarita; Tokareva, Evgenia; Petrov, Ivan; Shlikhta, Natalia; Gordeeva, Irina; Krumina-Konkova, Solveiga; Runce, Inese; Alekseev-Apraksin, Anatoliy; Erokhin, Boris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Religious-Philosophical Articles XXV are dedicated to the international conference Socio-Political and Religious Ideas and Movements in the 20th–21st Centuries organised by the researchers of the Institute of Philosophy ...
 • Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā 

  Zellis, Kaspars (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Kaspara Zeļļa tēzes referātam, kuru viņš nolasīja Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferencē. Tehnisku iemeslu dēļ tēzes netika publicētas LU FSI tēžu un rakstu krājumā "Kritiskā domāšana, inovācija, ...
 • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (referātu tēzes) 

  Kūle, Maija; Vējš, Jānis Nameisis; Vilciņš, Reinis; Hiršs, Andris; Zembahs, Rinalds; Gubenko, Igors; Vēgners, Uldis; Grīnfelde, Māra; Rancāne, Aīda; Jankovska, Maija; Balodis, Andrejs; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Kiope, Māra; Kūlis, Māris; Kiope, Māra; Runce, Inese; Pazuhina, Nadežda; Skultāne, Vieda; Bormane, Dace K.; Zellis, Kaspars; Šūpulis, Edmunds; Pranka, Maruta; Elksne, Ginta; Krūmiņa, Maija; Zirnīte, Māra; Koroļeva, Ilze; Kristberga, Laine; Šūpule, Inese; Volkovs, Vladislavs (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Krājumu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju darbā 2018. gada 15. un 16. februārī nolasīto prioritārajam projektam “Kritiskā ...
 • Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels 

  Pazuhina, Nadežda; Štolls, Pavels; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  "Bezvarīgo vara” (Moc bezmocných) ir atsauce uz Vāclava Havela eseju ar tādu pašu nosaukumu, kas kļuva par kolektīvās monogrāfijas vadmotīvu un konceptuālo kodolu. Grāmatā ir apkopoti mūsdienu Čehijas un Latvijas zinātnieku ...
 • Православие в Балтии № 8 (17) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 8. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Publicētie pētījumi sniedz lasītājam iespēju gūt priekšstatu par Supraslas pareizticīgo ...
 • Православие в Балтии № 7 (16) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 7. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Šajā laidienā ir publicēti raksti gan krievu, gan angļu valodā. Zinātnisko rakstu tematika ...
 • Православие в Балтии № 6 (15) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.6 struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicēti septiņi pētījumi, kuri ir veltīti Pareizticīgās ...
 • Kritiskā domāšana laikmeta kontekstā 

  Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Kritiskās domāšanas pamats ir domāšana, par kuru prāta (mind) filosofijā un epistemoloģijā ir daudz un dažādu viedokļu. Lai sekmētu kritisko domāšanu, ir jāseko labā/ļaunā, skaistā/neglītā, patiesā/melīgā, zināšanu/neziņas ...
 • Nostādnes un pasākumi kritiskās domāšanas, medijpratības un spriestspējas jomā 

  Kūle, Maija (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Pēdējos gados Eiropas Savienībā, arī Latvijā, arvien aktuālāka kļūst nepatiesas informācijas un viltus ziņu straujā izplatība, kuras rezultātā notiek cilvēku dezinformācija, manipulēšana ar prātiem un noskaņojumiem. Viens ...
 • Kanta kriticisms un “kritiskā domāšana” 

  Kūlis, Rihards (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Mūsdienu Rietumu pasaule ir tendēta uz individuālo, pat marginālo kā pamatvērtību, kas sociālajā plānā, labākajā gadījumā, rezultējas pārliecību un vērtību policentrismā. Individuālo viedokļu un redzējumu kaleidoskopā ...
 • Kritiskā domāšana patiesības meklējumos un iespējamos politiskās inženērijas valgos 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Patlaban kritiskā domāšana — tādā formā, kā to lielākoties pazīstam un kādu to tiecas ieviest mācību procesā — nav vērsta uz domāšanas atvērtību. Tā pat kļūst par instrumentu, ar ko nereti tiek iestrādātas konjunktūras ...
 • Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja 

  Kūle, Maija; Vēgners, Uldis; Rubene, Zanda; Svece, Artis; Spurava, Guna; Gubenko, Igors; Šuvajevs, Igors; Kūlis, Rihards; Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Šā pētījuma iniciatīva izriet no LU Ekspertu Padomes1 2017. gada 20. septembra apaļā galda diskusijas “Kritiskā domāšana — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas ...
 • Православие в Балтии № 1 (10) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.1 (Nr.10) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Zinātniskie raksti ir veltīti situācijai Latvijas Pareizticīgajā baznīcā ...
 • Православие в Балтии № 5 (14) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.5.(14) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā publicētie raksti ir veltīti grieķu katoļu draudžu ...
 • Православие в Балтии № 4 (13) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.4 (13) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicētie raksti ir veltīti ievērojamo Rīgas arhitektu ...
 • International Scientific Conference "Socio-Political and Religious Ideas and Movements in the 20th-21st Centuries", Latvia, Riga, 4-5 October 2018 : Abstracts 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018-10-04)
  The conference facilitated the exchange of ideas and the results of the latest studies on the reciprocity and significance of religious and socially political ideas (ideologies) in contemporary society. In the modern-day ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXIV 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Kļaviņš, Kaspars; Walter, Aaron T.; Taivāne, Elizabete; Nastevičs, Uģis; Mazlovskis, Arnis; Bičevskis, Raivis; Buligina, Alise; Stūre-Stūriņa, Ieva; Lo Bello, Giulio; Lācis, Krišjānis (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Par labirintiem un Ariadnes pavedienu Labirinta iziešana kā garīgs rituāls daudziem no mums ir svarīgs arī tagadnē. Taču diez vai tas saista mūs ar senā iniciācijas rita nozīmi. Drīzāk mēs šodien saredzam tajā nevis ceļu, ...

View more