LU aģentūra-zinātniskais institūts / Agency of the University of Latvia

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets? 

  Zembahs, Rinalds (LU FSI, 2018-02)
  Jautājuma “Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets?” atbilde ir atkarīga no tā, vai varam pasaulē saskatīt fenomenu vai jēdzienu. Vērstība uz pasauli it kā ir tik acīmredzama, tomēr tai nav nekāda īpaša satura, taču tas ...
 • Kritiskā domāšana, inovācija, kokurētspēja un globalizācija: rakstu krājums 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Rakstu krājumā apkopoti raksti, kuru sākotnējās versijas tika apspriestas LU Filozofijas un socioloģijas institūta prioritārajam projektam “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” veltīto LU 75. ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXIII 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
  Religious-philosophical writings XXIII are devoted to the international conference “The Church and the Totalitarian Regime: Secularization and Strategies of Survival”. This conference was organised by the researchers of ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXII 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
  Novitātes šķietami sen zināmu, taču patiesībā līdz šim neatklātu un neiepazītu reliģiski-filozofisku ideju transformācijās. Piemēram, mūsdienu postsekulārā sabiedrībā nozīmīgām Jurgena Hābermāsa ideju interpretācijām veltīts ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXI 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU ...
 • Starp reālo un imagināro 

  Feiberga, Elga (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Šī grāmata, kas apkopo lielāko daļu Elgas Freibergas dzīves laikā publicēto tekstu, ir mēģinājums savest vienkopus un prezentēt lasītājiem to filozofisko pārdomu konstelāciju, kuru veido viņas līdz šim periodisko izdevumu ...
 • Православие в Балтии, N 3 (12) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
 • Православие в Балтии, N 2 (11) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  2 номер журнала «Православие в Балтии» состоит из трех разделов: 1. Научные статьи; 2. Мемуары; 3. Публикация документов.
 • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016-12)
  LU prioritārajā projektā "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" LU Filozofijas un Socioloģijas institūta un Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieki izstrādā divas apakštēmas: "Kritiskā domāšana ...
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Islamic state has successfully united two well-known but distinct subjects: one is information and communication technologies as well as social networks; another is military jihad. Military and ultra-aggressive jihad ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 20 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Katrā no rakstiem, kas publicēti šajos "Reliģiski-filozofiskos rakstos", šķiet, iespējams saskatīsim gan pagātnes sprostā patvērušos brīvību ar tās apreibinošajās ilūzijām par neatkarību ārpus sprosta, gan nojaust neatrisināmo ...
 • Priekšvārds 

  Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Krājuma "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni" priekšvārdā sniegts ieskats krājuma saturā, kā arī risināti teorētiski jautājumi par rakstu krājumā aplūkoto tematu.
 • Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni: otrās zinātniskās konferences ziņojumu krājums 

  Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Ziņojumu krājumā aplūkots ļoti plašs tēmu loks. Vēsturnieks Andrejs Vasks raksta par migrāciju aizvēsturē Latvijā, bet Gunita Zariņa aplūko demogrāfiskās pārejas procesus Latvijā. Vēsturiskais atskats ļauj gūt priekšstatu ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 17 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  No pirmā skata varētu šķist, ka „Reliģiski-filozofisku rakstu” XVII krājums ir par bailēm. Jo ko gan citu mēs gribam sagaidīt, lasot šausmu literatūru, kā vien iespēju baidīties? Vai ko gan citu mēs izjūtam, lasot par karu ...
 • Все мы дети своего времени: истории жизни русских в Латвии 

  Assereckova, Marija; Zirnīte, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Grāmatā iekļautas piecpadsmit dzīvesstāstu kompozīcijas, kas tapušas, veicot pētījumu “Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā” laikā no 2013. līdz 2015. gadam. Interviju ierakstīšanā tika iesaistīta ...
 • Patiesības izpratne Latvijas filosofijā 20. gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados: Teodors Celms un Jūlijs Aleksandrs Students 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
  Rakstā aplūkoti Latvijas pirmās neatkarības laika filozofu Teodora Celma un Jūlija Aleksandra Studenta uzskati par jēdzienu "patiesība", šī jēdziena skaidrojumi un patiesības teorijas.
 • Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  Rakstā aplūkoti divi patiesības interpretācijas ceļi, ko piedāvā Ērihs Fromms: absolūtā patiesība un optimālā patiesība. Fromma idejas ir aktuālas tad, kad problēmām ir vajadzīgs nevis teorētisks skaidrojums, bet praktisks ...
 • Identitāte un citādība 

  Lapinska, Ieva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  Grāmatā apkopoti latviešu filozofes un tulkotājas Ievas Lapinskas (1974-2010) darbi, tostarp līdz šim nepublicētais promocijas darba "Attiecību ar citādo izpratne mūsdienu filozofijā: Emanuēls Levins un Lisa Irigaraja" ...
 • Phänomen und Wirklichkeit des Ich 

  Celms, Theodor (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  Viele Manuskripte über die Phänomenologie von Edmund Husserls Schülern sind immer noch nicht publiziert. Das Manuskript von Theodor Celms – nach dem Tod des Autors erworben vom Institut für Philosophie und Soziologie der ...
 • Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija 

  Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  Šīs kolektīvās monogrāfijas aizsākumi ir rodami 2013. gadā, kad Rīgā notika starptautiska konference „Brīvība un brīvības: iespējas un draudi”. Tomēr tiesībām paust savas domas ir nozīme vien tad, ja esam spējīgi domāt ...

View more