Recent Submissions

 • Ķermeņa fenomenoloģija starpdisciplināru pētījumu kontekstā: tēžu krājums 

  Latvijas Universitātes 81.starptautiskā zinātniskā konference (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2023)
  Projekta "Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze" (lzp-2021/1-0360) ietvaros 2023. gada 29. martā tika organizēta Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās ...
 • Values as a hobby: the transformation and survival of cultural ritual values in the process of desecration 

  Kūlis, Māris (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2023)
  The paper examines how values lose their sacred or protected significance and turn into values as a hobby. Using an excerpt from Arundhati Roy's novel “The God of Small Things”, a trend of transformation of values is ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXIII 

  Koroļeva, Ilze (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-12)
  Žurnāla “Reliģiski-filozofiski raksti” XXXIII laidiens veltīts Latvijas sabiedrības vērtību analīzei salīdzinošā perspektīvā. Ņemot vērā vērtību jēdziena daudzdimensionālo raksturu, vērtību apraksts, analīze un klasifikācija ...
 • Kā veidot tūrisma pakalpojumus pieejamākus cilvēkiem ar mentāliem apgrūtinājumiem? Rokasgrāmata 

  Käär, Liina; Kumm, Monika; Lamot, Yoon Hee; Lūse, Agita; Padari-Kallit, Maarja; Piirman, Marit; Popova, Diāna; Rācene-Riekstiņa, Liene; Scholtz, Marco; Timperman, Kristine; Van Aken, Leentje; Van Der Steina, Aija; Van Geetsom, Nansi; Vandenborre, Dorien (Tartu Universitātes Pērnavas koledža, 2022)
  Grāmatas nolūks ir būt par pavadoni centienos padarīt tūrisma pakalpojumus pieejamākus cilvēkiem ar mentāliem apgrūtinājumiem un/vai invaliditāti. Šī grāmata var būt noderīga, ja pārstāvat: 1) tūrisma pakalpojumu sniedzēju; ...
 • Atmiņu mantojums paaudzēs: dzīvesstāstu perspektīva 

  Skultāne, Vieda; Zirnīte, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Universitāte, 2022)
  Kolektīvo monogrāfiju veido astoņas nodaļas, kurās tiek risināti jautājumi par paaudzēm un atmiņām, kas tiek stāstītas vai noklusētas latviešu dzīvesstāstos, veidojot pieredzes lauka pārmantojamību. Paaudžu perspektīvā šīs ...
 • Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā : konferences rakstu un tēžu krājums 

  LU 80. starptautiskā zinātniskā konference (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-12-05)
  Krājumu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku LU FSI prioritārajā projektā “Kultūras, identitātes, starpkultūru komunikācijas un cilvēksituācijas pētījumi humānisma vērtību, konfliktu un krīžu kontekstā” ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXII 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Ruiz-Pereira, Sebastian; Peterson, Voltair Alvarado; Mazlovskis, Arnis; Leitlande, Gita; Mieriņa, Inta; Stašulāne, Anita;Oželis, Remigijus; Plenne, Valdis Francisks; Grizāne, Maija; Dreimane, Jana (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-09)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXXII ir par telpas pieredzēšanu: par to, kā mēs izdzīvojam sevi vietā, kurā esam, un kā mēs izjūtam sevi šajā savā vietā vai vietā, kura tā arī nav kļuvusi vai nekad nebūtu varējusi kļūt par ...
 • Ethnicity, 2018/15 : Ethnicity: Diversity and Homogenization 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  The articles published in this issue analyse ethnicity, diversity and homogenisation in Latvia's social memory and public space. This issue includes two book reviews: "Belonging and Separation in Roma, Russian and Latvian ...
 • Ethnicity, 2016/14 : Disputes and Ethnicity 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  The articles published in this issue analyse the dispute and dispute resolution patterns in ethnic studies.
 • Ethnicity, 2015/13 : Debates on Ethnicity 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  The articles published in this issue address the topics of national-state and national identity building in the post-soviet era, in a postnational world, and in the multicultural setting, as well articles question the ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, Speciālizlaidums I 

  Kļaviņš, Kaspars; Jung Ran Park; Shvets, Svitlana; Pak, Antonina; Tsoy, Inna; Guryeva, Anastasia; Baltgalve, Agita; Haijima, Agnese; Šķestere, Ildze; Lāms, Ojārs; Miuller, Karole; Taivāns, Leons Gabriels; Kumpis, Arvydas; Byoung Yoong Kang; Didvalis, Linas; Kleinhofa, Ingrīda (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-05-22)
  A special issue, “Remembering the Past and the Future - Korean Culture in a Changing World,” is devoted to understanding Korean culture. Regardless of the bulk of comprehensive information available today, accurate knowledge ...
 • Dialoga un kritikas neiespējamība iekšējo konfliktu draudos: woke vs based 

  Kūlis, Māris (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022)
  Jautājumā par iekšējo karu cēloņiem ir jāpaļaujas uz daudziem minējumiem, jo ierosinoši notikumi var izraisīt konfliktu, tomēr tie neko daudz nepasaka par plašāku kontekstu, apstākļiem, sabiedrisko noskaņojumu, kas dzirkstelei ...
 • Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā: tēžu krājums 

  Latvijas Universitāte. 80. starptautiskās zinātniskās konference; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-03-04)
  LU 80. starptautiskās konferences prioritārās tēmas "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" sekcijā "Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā" nolasīto referātu ...
 • Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā: tēžu krājums, 2022.gada 3 marts 

  Latvijas Universitāte. 80. starptautiskā zinātniskā konference (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-03-03)
  LU 80. starptautiskās konferences prioritārā pētniecības virziena "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" sekcijas "Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā" referātu tēžu krājums. ...
 • Ethnicity, 2021/16 : Ethnicity, Memory and Social Anthropology 

  Volkov, Vladislav (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021)
  The articles published in this issue analyse ethnicity, memory and various aspects of social anthropology.
 • Ethnicity, 2014/11 : Ethnic Identities in Political Reality 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  The articles published in this issue analyse ethnic minorities in political reality.
 • Ethnicity, 2014/10 : Ethnic Identities and National State 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  The articles published in this issue analyse the shaping of ethnic identities and the role of the national state.
 • Ethnicity, 2013/9 : Ethnic Diversity and Ethnic Studies 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic diversity concerning the field of ethnic studies.
 • Ethnicity, 2013/8 : Ethnic Diversity and Ethnic Studies 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic diversity concerning the field of ethnic studies.
 • Ethnicity, 2012/7 : Ethnic Minorities and Migrants 

  Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  The articles published in this issue analyse the topic of ethnic minorities and migrants in Europe, the Chech Republic, Luxemburg and Latvia.

View more