Now showing items 1-20 of 109

  • Ethnicity, 2009/1 : Politics of Recognition 

   Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009)
   The articles published in this issue analyse various forms of politics of recognition concerning collective identity, identities of ethnic groups, recognition of ethnic minorities.
  • Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem. 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts” (Zinātne, 2010)
   Grāmata par Zviedrijas latviešiem ir Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku pirmais krājums, kas veltīts ārpus Latvijas dzīvojošām latviešu kopienām. Grāmatu veido divi skatpunkti. Pētnieciskie raksti ir kā skats no novērošanas ...
  • Ethnicity, 2010/3 : Russian Minorities in the Baltic States 

   Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010)
   This issue of the journal "Ethnicity" publishes articles united by one topic – the character of the policy of recognition of Russian ethnic minorities in Latvia, Lithuania and Estonia.
  • Ethnicity, 2009/2 : Politics of Recognition 

   Vladislav, Volkov (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010)
   The articles published in this issue analyse various forms of politics of recognition concerning ethnic identities as Poles and Russians and other ethnic minorities in connection to Latvia.
  • Patiesības izpratne Latvijas filosofijā 20. gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados: Teodors Celms un Jūlijs Aleksandrs Students 

   Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
   Rakstā aplūkoti Latvijas pirmās neatkarības laika filozofu Teodora Celma un Jūlija Aleksandra Studenta uzskati par jēdzienu "patiesība", šī jēdziena skaidrojumi un patiesības teorijas.
  • Oral history: migration and local identities 

   Garda Rozenberga, Ieva; Zirnite, Mara (Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2011)
  • Imanuels Kants - pasaules pilsonis no Kēnigsbergas 

   Hefe, Otfrīds (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
   Grāmatā publicētas divas ievērojamā vācu filosofa Otfrīda hefes lekcijas - "Imanuels Kants – pasaules pilsonis no Kēnigsbergas" un "Pašdomāšana. Imanuela Kanta „Atbilde uz jautājumu: kas ir apgaismība?”", kā arī Hefes ...
  • Ethnicity, 2011/5 : Ethnic Identities and Integration of the Society 

   Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
   The articles published in this issue analyse the topic of ethnic identities and the integration of society.
  • Ethnicity, 2011/4 : Ethnic Identities and Integration of the Society 

   Volkov, Vladislav; Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
   The articles published in this issue analyse the problem of the integration of social and ethnic identities.
  • Kultūras identitātes dimensijas 

   Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Zirnīte, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
   Rakstu krājums „Kultūras identitātes dimensijas” veltīts intelektuālās domas vēsturei Latvijā. Krājumā ietverto rakstu autori aplūko kādreiz būtiskas, taču šodien mūsu vēsturiskajā atmiņā jau piemirstas norises kultūras ...
  • Identitāte un citādība 

   Lapinska, Ieva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  • Theodore Celms’s Critique of Husserl’s Transcendental Phenomenology. 

   Vēgners, Uldis (Franciscan University of Steubenville, 2012)
  • Identitāte un citādība 

   Lapinska, Ieva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Grāmatā apkopoti latviešu filozofes un tulkotājas Ievas Lapinskas (1974-2010) darbi, tostarp līdz šim nepublicētais promocijas darba "Attiecību ar citādo izpratne mūsdienu filozofijā: Emanuēls Levins un Lisa Irigaraja" ...
  • Reliģiozitāte Latvijā: vēsture un mūsdienu situācija 

   Aleksandrova, Viktorija; Avanesova, Jeļena; Geikina, Laima; Grīnfelde, Māra; Kiope, Māra; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Misāne, Agita; Pazuhina, Nadežda; Rancāne, Aīda; Rimestad, Sebastian; Runce, Inese; Taivāne, Elizabete; Stankevičs, Zbigņevs; Vējš, Jānis Nameisis; Vuguls, Juris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Ideja par monogrāfiju, kas aplūkotu situāciju mūsdienu akadēmiskajā reliģijpētniecībā Latvijā, radās 2011. gada oktobrī, kad Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijā “Reliģiozitāte ...
  • Phänomen und Wirklichkeit des Ich 

   Celms, Theodor (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Viele Manuskripte über die Phänomenologie von Edmund Husserls Schülern sind immer noch nicht publiziert. Das Manuskript von Theodor Celms – nach dem Tod des Autors erworben vom Institut für Philosophie und Soziologie der ...
  • Sensus divinitatis. Vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā 

   Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Solveigas Krūmiņas-Koņkovas monogrāfijā aplūkotas diskusijas, kas šobrīd risinās filozofiskajā teoloģijā, piemēram, par ticības konceptu un ticības racionalitāti, reliģisko pieredzi, zinātnes un reliģijas attiecībām, ļaunuma ...
  • Ethnicity, 2012/6 : Ethnic Identities and Integration of the Society 

   Volkov, Vladislav; Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   The articles published in this issue analyse ethnic identities and the integration of society.
  • Ethnicity, 2012/7 : Ethnic Minorities and Migrants 

   Volkov, Vladislav (Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   The articles published in this issue analyse the topic of ethnic minorities and migrants in Europe, the Chech Republic, Luxemburg and Latvia.
  • Is the Phenomenon of Revelation Possible? An Evaluation of Jean-Luc Marion’s Response 

   Grīnfelde, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)