Show simple item record

dc.contributor.advisorBroks, Andrisen_US
dc.contributor.authorGrīnfelde, Diānaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:29Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:29Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other35195en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10431
dc.description.abstract. Maģistra darbs „Efektīvas pirmsskolas izglītības iestādes organizācija un vadība” veltīts mūsdienu pirmsskolas izglītības iestāžu attīstības problēmu risinājumam. Darba mērķis bija noskaidrot, kā veidojamas pirmsskolas izglītības iestādes šodien, lai tās būtu efektīvas mūsdienu konkurences apstākļos. Maģistra darba izstrādes gaitā izpētīta pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra par pirmsskolas izglītības iestādes attīstības tendencēm, kā arī veikti praktiskie pētījumi par iestādes darbības efektīvu organizāciju. Pētījums aptvēra divas pirmsskolas izglītības iestādes (18 pirmsskolas skolotājas un 76 ģimenes). Pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieki ir apmierināti ar savas izglītības iestādes darba organizāciju. Tajā pat laikā tie arī norāda, ka iestāžu vadītājiem tomēr nepieciešams kritiskāk pārdomāt iestādes darbību nākotnē, lai veiktu attiecīgas inovācijas darba organizācijā, kas nodrošinātu iestādes savlaicīgu un efektīvu attīstību. Apkopojot iegūtos datus, secināts, ka visiem maģistra darbā analizētajiem faktoriem ir vienlīdz būtiska nozīme iestādes efektīvas darbības nodrošināšanāen_US
dc.description.abstract. Master thesis „Organization and management of effective preschool educational institution” is devoted to study problems of modern preschool educational institution’s development. The goal of this study was to find the optimal way for preschool development in modern competitive conditions. During the work on master thesis corresponding scientific pedagogical and psychological literature sources were studied as well as practical research of school’s effectiveness was curried out. There were two different preschool educational institutions investigated (18 teachers and 76 families). Research approved the fact that many participants of polling are satisfied with operation of their preschool educational institutions, but, anyway, school managers have to pay very serious attention to the problems of further development and innovations in their school organization. Finally the general conclusion has been made, that all investigated factors are equally significant for effective preschool educational institute developmenten_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleEfektīvas pirmskolas izglītības iestādes organizācija un vadība.en_US
dc.title.alternativeThe organization and management of an effective pre-school educational institution.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record