Show simple item record

dc.contributor.advisorAnspoka, Zentaen_US
dc.contributor.authorSīle, Ineseen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:30Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:30Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other35419en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10441
dc.description.abstractDiplomdarba mērķis ir pētīt un analizēt veseluma metodes ietekmi uz etniski un lingvāli heterogēnu sākumskolas skolēnu lasītprasmes pilnveidošanu. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi: analizēt literatūru par pētāmo problēmu, veikt pedagoģisko eksperimentu, izvērtēt un analizēt iegūtos rezultātus. Diplomdarbs dod vispārēju ieskatu kopveseluma metodes teorijā un praksē- pamatizglītības sākumposmā lasītprasmes attīstīšanā. Veseluma metodē ir vairākas pozitīvas iezīmes, kas sekmē skolēna personības attīstību veselumā. Pieņemot tekstu par valodas mācību vielas pamatvienību skolēni ne tikai attīstīja lasītprasmi, bet vienlaicīgi arī pilnveidoja runas, klausīšanās, rakstīt prasmes. Izvērtējot veseluma metodes plusus un mīnusus tiek secināts, skolotājam strādājot ar veseluma metodi lasītprasmes attīstīšanā, svarīgi izvērtējot situāciju, izvēlēties un mācību procesā papildus izmantot arī citas lasīšanas metodes, kas nodrošinātu sekmīgu lasītprasmes attīstīšanu visiem etniski un lingvāli heterogēnas klases skolēniem.en_US
dc.description.abstractThe aim of the diploma paper is to research and analyze influence of Holistic approach method to literacy of children of ethnical and lingual heterogeneous primary school . In order to reach the aim of diploma paper ,it has been posed the following tasks: to analyze literature about exploring problem ,to carry out pedagogic experiment ,evaluate and analyze obtained results . Diploma paper offer general view in theory and practice of Holistic approach –in initial period for development of literacy There are many positive features In holistic approach that facilitate development of personality on the whole . Treating text as unit of language material ,pupils develop not only literacy ,but in meantime other language skills improve as well .Evaluating pluses and minusies of holistic approach method ,it has been concluded that when teacher works with holistic approach method for development of literacy ,it is important when appraising situation ,to choose and in learning process use some other additional reading methods that provides successful development of literacy for all children of ethnical and lingual heterogeneous classes .en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleVeseluma metode etniski un lingvāli heterogēnas klases skolēnu lasītprasmes attīstīšanai.en_US
dc.title.alternativeIntegrity method for developing pupils’ reading skills in an ethnically and lingually heterogeneous class.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record