Show simple item record

dc.contributor.advisorBerķe, Anitaen_US
dc.contributor.authorSpēka, Vitaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:34Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:34Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other35731en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10468
dc.description.abstractDiplomdarba mērķis bija izpētīt skolēnu mācīšanās motivācijas veidošanās apstākļus un noskaidrot mācīšanās motivācijas rosināšanas veidus latviešu valodas stundās 4.klasē. Tika izvirzīti uzdevumi: 1.Analizēt pedagoģisko, psiholoģisko un metodisko literatūru par pētāmo problēmu. 2.Iepazīties ar latviešu valodas mācību saturu, mērķiem, mācību metodēm un paņēmieniem. 3.Izpētīt sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnu mācību motivāciju un izziņas intereses mācīšanās procesā. 4.Izstrādāt ieteikumus mācīšanās motivācijas rosināšanai latviešu valodas stundās 4.klasē, sadarbojoties skolēniem, vecākiem, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Diplomdarbs sastāv no divām daļām. Teorētiskajā daļā ir motivācijas un mācīšanās apskats pedagoģiskajā un psiholoģiskajā literatūrā un latviešu valodas mācību satura, mērķu, mācību metožu un paņēmienu apskats. Praktiskajā daļā ir pētījums par 4.klases skolēnu mācīšanās motivāciju un interesēm latviešu valodas stundās, kā arī ieteikumi mācību motivācijas veidošanai, sadarbojoties skolēniem, vecākiem, mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.en_US
dc.description.abstractThe aim of this diploma work was to research status of motivation forming and clarify forms of motivation forming. Research tasks were: 1.To analyse pedagogical and psyhological literature about research problem 2.To study the content, tasks, teaching and learning methods and ways of the Latvian language. 3.To research learning motivation and interests of young learners. 4.To develop recommendations for motivation forming at Latvian lessons in form 4 for cooperation of pupils, their parents, teachers and form teachers. The diploma work consists of two parts. There are a survey about lerning motivation in pedagogical and psyhological literature and a survey about teaching of Latvian in the theoretical part and the research about learning motivation and interests of young learnersat Latvian lessons and the reccomendations for motivation forming at Latvian lessons in form 4 for cooperation of pupils, their parents, teachers and form teachers.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleSkolēnu mācīšanās motivācijas rosināšana latviešu valodas stundās 4.klasē.en_US
dc.title.alternativeEncouragement of pupils’learning motivation at Latvian language lessons in Grade 4.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record