Show simple item record

dc.contributor.advisorBlūma, Dainuvīteen_US
dc.contributor.authorPaegle, Sandraen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:02:35Z
dc.date.available2015-03-23T13:02:35Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other3590en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10479
dc.description.abstractPaegle S., bakalaura darba tēma: ” Ar brīvības atņemšanu notiesāto arodizglītība kā resocializācijas process Brasas cietumā. “ Darba mērķis: izpētīt arodizglītības iespējas Brasas cietuma apstākļos resocializācijas nolūkos. Pētījuma uzdevumi: 1. Apkopot un analizēt psiholoģijas, pedagoģijas, kriminoloģijas literatūru, lai pētītu vīriešu pretlikumīgos uzvedības iemeslus un ieslodzījuma vietas vidi; 2. Analizēt arodizglītības programmas iepējas notiesāto vīriešu resocializācijai; 3. Apkopot statistiku par notiesātajiem vīriešiem Brasas cietumā, kuri apgūst drēbnieka arodu; 4. Apkopot datus un analizēt rezultātus. Darbā izklāstīta reālā situācija izglītības jomā, kas pašlaik vērojama Latvijas brīvības atņemšanas iestādēs cietumos. Cietums jau pēc sava rakstura ir nenormāla vieta, kas uz cilvēka personību daudzos veidos iedarbojas destruktīvi. Izglītība turpretim ir viens no elementiem, kas cietuma sistēmā var šo situāciju padarīt mazāk kaitējošu un zināmā mērā mazināt to ļaunumu, kas tiek nodarīts cilvēkiem, kas atrodas cietumā. Visiem notiesātajiem, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, ir nepieciešams nodrošināt pieeju izglītībai, kas pieejama tām pašām vecuma grupām ārpus cietuma. Lielai notiesāto daļai ir ļoti ierobežota izglītības pieredze pagātnē. Savukārt arodizglītība ir ļoti labs avots personības vispārējai attīstībai, kā arī veids, kā cilvēkam apgūt darba iemaņas, kuras ir iespējams pielietot brīvībā pēc soda izciešanas. Darbā ir izzināti sastopamie viedokļi no dažādiem literatūras avotiem un pētījumiem par personības psihisko struktūru izolācijas apstākļos, pieaugušo notiesāto arodizglītību cietumā, kā arī resocializācijas procesa būtība. Sabiedrībai pašai būtu jādomā par savu iekšējo drošību un, cik vien iespējams, ieslodzīto izglītībai ir jābūt integrētai valsts izglītības sistēmā. Darbs sastāv no 60lpp., 16 attēliem, 4 tabulām un 7 pielikumiem.en_US
dc.description.abstractThe Objective is to study possibilities of vocational training at the facilities of the Brasa Penitentiary for the purposes of socialization. Tasks for research: To summarize and to analyze the findings of literature specialized in psychology, pedagogy and criminology, as to the causes of unlawful behaviour of males and the circumstances at places of confinement. To analyze the possibility of socialization of inmates by means of a vocational training programme. To summarize the statistics concerning the males jailed at the Brasa Penitentiary and trained as tailors. To summarize the data and to analyze the results. Annotation The paper gives an outline of the actual educational situation observed at Latvia’s places of confinement. Confinement is essentially an abnormal situation that destroys human personality in many ways. Education, on the contrary, is one of the elements that may ease the situation in the jail system and partly alleviate the harm inflicted to the persons jailed. Any convicts who serve terms at places of confinement should be guaranteed access to education levels available to the same age groups at large. A large number of convicts have had a very limited educational experience in the past. Vocational training, however, is an excellent means of comprehensive development of personality and a way to master working skills that could be useful after liberation at the end of the service. The paper analyzes findings from diverse sources of literature and research activities concerning the psychological structure of personality under the circumstances of isolation, vocational training of adults in jails, as well as the essence of the socialization process. The society should be more concerned for its safety and, as far as possible, strive to integrate the vocational training programme for inmates into the national educational system. The paper comprises 60 pages, 6 figures, 4 tables and 7 appendices.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleAr brīvības atņemšanu notiesāto arodizglītība kā resocializācijas process Brasas cietumāen_US
dc.title.alternativeThe vocational education of people sentenced to imprisonment as a resocialization process at Brasa prisonen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record