Show simple item record

dc.contributor.advisorŠelvaha, Lolitaen_US
dc.contributor.authorVolkova, Antoņinaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:21:11Z
dc.date.available2015-03-23T13:21:11Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.other10616en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/10855
dc.description.abstractViena no mājturības un tehnoloģijas stundu svarīgākajām problēmām mazākumtautību skolās ir: kā izraisīt skolēnos interesi par tamborēšanas tehnikas apguvi latviešu valodā. Diplomdarba mērķis: noskaidrot bilingvālas izglītības izmantošanas iespējas tēmas „Tamborēšanas tehnikas bilingvālā apguve mazākumtautību skolas 5. klasē” ietvaros. Diplomdarba „Tamborēšanas tehnikas bilingvālā apguve mazākumtautību skolas 5. klasē” struktūra: ievads, 4 nodaļas, apkopotie rezultāti, secinājumi, nobeigums, izmantota literatūra un avotu saraksts, pielikumi. Ievadā tiek aplūkota un pamatota tēmas aktualitāte, norādīts darba mērķis un veicamie uzdevumi, kā arī izmantotas pētniecības metodes un pētījumiem izmantota bāze. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti mazākumtautību skolu bilingvālās izglītības teorētiskie pamatnosacījumi. Otrajā nodaļā tiek atspoguļo bilingvālās izglītības izmantošanas teorētiskās iespējas tamborēšanas tehnikas apguvē. Trešajā nodaļā tiek parādīta mācību satura izveide tamborēšanas tēmas bilingvālajai apguvei. Ceturtajā nodaļā tiek izvērtēta izstrādātā mācību satura aprobācijas gaita un izklāstīti secinājumi. Nobeigumā tiek apkopoti diplomdarba teorētiskie un praktiskie rezultāti. Atslēgvārdi: bilingvālā izglītība, mājturība un tehnoloģijas, tamborēšanas tehnika, apguve.en_US
dc.description.abstractOne of the major problems of the classes for domestic science and technologies in national minority schools is to motivate children to study crochet techniques in the Latvian language. Thus the purpose of this paper is to clarify the possibilities of the bilingual education in the framework of its theme „Bilingual acquisition of crocheting in Grade 5 in the minority school”. The structure of the paper „Bilingual studies of the crochet techniques in the 5th form of the national minority school” is as follows: introduction, four chapters, processed results, conclusions, bibliography, references and appendices. The introduction of this paper describes and stresses the significance of the theme. It also sets the purpose and tasks of the experimental part of the paper along with the applied research methods and its basis. The first chapter covers the basic theoretical principles of the bilingual education in national minority schools. The second chapter covers the theoretical opportunities of the bilingual education applied to the studies of the crochet techniques. The third chapter forms the basis of the bilingual studies of the crochet techniques. Finally, the fourth chapter renders an evaluation of the basis approbation process and its application results. Conclusion embraces theoretical and practical results of the paper. Key words: bilingual education, domestic science and technologies, crochet techniques, studiesen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleTamborēšanas tehnikas bilingvālā apguve mazākumtautību skolā 5. klasēen_US
dc.title.alternativeBilingual acquisition of crocheting in Grade 5 in the minority schoolen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record