Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Daudzveidīgu mācību metožu un paņēmienu izmantojums skolēnu sociokultūras kompetences pilnveidošanai pasaku apguves stundās mazākumtautību skolas 10.klasē.

This email address is used for sending the document.