Show simple item record

dc.contributor.advisorPapule, Evijaen_US
dc.contributor.authorRubcova, Marinaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:21:31Z
dc.date.available2015-03-23T13:21:31Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other1614en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/11013
dc.description.abstractMarinas Rubcovas diplomdarbā “Dažādu mācību metožu un paņēmienu izmantojums skolēnu sociokultūras kompetences pilnveidošanai pasaku apguves stundās mazākumtautību skolas 10. klasē” risināta problēma, kā latviešu tautas pasaku apguves stundās ar daudzveidīgu mācību metožu un paņēmienu palīdzību sekmēt mazākumtautību skolas 10. klases skolēnu sociokultūras kompetences pilnveidošanos. Pētījuma mērķis ir izzināt dažādu mācību metožu un paņēmienu izmantošanas iespējas sociokultūras kompetences pilnveidošanai pasaku apguves stundās mazākumtautību skolas 10. klasē. Latvijā kā daudzkultūru valstī vienmēr paliek aktuāls veiksmīgas sabiedrības integrācijas jautājums, kura atrisināšanā būtiska ir ne vien valodas apguve, bet arī tautas kultūras apguve caur valodas kontekstu. Pēdējam aspektam Latvijā pievērsts par maz uzmanības, tādēļ pētījuma gaitā, plānojot mācību un audzināšanas darbību, diplomdarba autore ir centusies apvienot vispāratzītos metodiskos ieteikumus valodu un tieši otrās valodas apguvē Latvijā ar konkrētā mācību satura apguves iespējām 10. klasē. Skolēnu sociokultūras kompetences pilnveidošanai pasaku apguves stundās atbilstoši autores mācību metodiskajai iecerei ir aprobētas šādas mācību metodes un paņēmieni: darbs ar tekstu, teksta kulturoloģiskās informācijas analīze, daudzveidīgā jautāšana, interpretēšana u.c. Pētījuma zinātniskās bāzes pamats ir D. Laivenieces, V. Zelmeņa, V. V. Vorobjova, S. G. Ter-Minasovas u.c. zinātniskie viedokļi. Skolēnu emocionālā atsaucība, pozitīvā attieksme un mācību sasniegumi pasaku apguves procesā literatūras stundās ļauj secināt, ka diplomdarba autores piedāvātā mācību metodiskā iecere ir mērķtiecīga un tikusi veiksmīgi īstenota praksē.en_US
dc.description.abstractThe topic of Marinas Rubcovas diploma work is „Use of different methods for the development of competence improving of the social culture in the lessons of acquirement fairy tales in form 10 of minority school”. The main problem of diploma work is how to conduce a social culture competence improving of form 10 in the minority school with assistance of multiform educational methods in the lessons of Latvian folk fairy tales acquirement. The aim of research is find out use possibilities of multiform educational methods for a social culture competence improving in the lessons of fairy tales acquirementof form 10 in the minority school. There is always stays urgent the problem about successlul society integration in Latvia asi n semicultural country. To find the solution of this problem it is significant to acguire not only the language, but also the populations culture therough the context of language. There is to little attention is turn to the last aspekt, so in the process of research, planing study and educational activity, the author of diploma work was trying to unite acknowledged methodical advices and directly in second language acquirement in Latvia with concrete possibilitien of educational content acquirement in the form 10. To fulfill the social culture competence of pupils of the lessons of fairy tales acquirement corresponding to authors teaching methodical plan are tested following teaching methods and possibilities: text work, the analisis of culturalogical text information, multiform questioning e.c. The basis of reserch science foundation are scientefic points of view of D. Laiviniece, V. Zelmenis, V. V. Vorobjevs, S. G. Ter-Minasova e.c. Pupils emotional responce, pozitive attitude and learning results in the process of fairy tails acquirement in the literature lessons shows, that authors offered teaching methodical plan is purposeful and is successfully applied in practise.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.titleDaudzveidīgu mācību metožu un paņēmienu izmantojums skolēnu sociokultūras kompetences pilnveidošanai pasaku apguves stundās mazākumtautību skolas 10.klasē.en_US
dc.title.alternativeUse of different methods for the development of competence improving of the social culture in the lessons of acquirement fairy tales in form 10 of minority school.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record