Show simple item record

dc.contributor.advisorUpmane, Andaen_US
dc.contributor.authorNikolajeva, Ingaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:21:50Z
dc.date.available2015-03-23T13:21:50Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other22068en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/11152
dc.description.abstractPētījuma mērķis ir noskaidrot empātijas atšķirības starp improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībniekiem. Izlasi veido 106 respondenti, no tiem 41 improvizācijas teātru dalībnieks, 34 amatierteātru dalībnieki un 31 koru dalībnieks kā kontroles grupa – respondenti, kuriem tā ir brīvā laika aktivitāte ārpus darba. Dalībnieki ir 14 vīrieši un 92 sievietes vecumā no 18 līdz 30 gadiem, dalībnieku pieredzes ilgums aktiermākslā ir no 1 līdz 15 gadiem. Pētījumā tiek izmantota Saimona Barona-Kohena (Simon Baron-Cohen) un Sallijas Vīlvraitas (Sally Wheelwright) izstrādātā Empātijas aptauja, EQ – Empathy Quotient, un Stīvena J. Muncera (Steven J. Muncer) un Džonatana Linga (Jonathan Ling) Īsā empātijas aptaujas versija, Short EQ – Short Empathy Quotient. Aptauju sākotnējo adaptāciju Latvijā ir veikusi Inga Nikolajeva un Ilze Kreišmane 2012. gadā. Empātijas aptauja pētījuma dalībniekiem tiek izsūtīta elektroniski. Rezultāti parāda, ka nepastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībnieku vidējiem empātijas rādītājiem, bet atklāj virzienus turpmākiem pētījumiem: aktieru aizsargmehānismu un empātijas attīstīšanas metožu izpēte. Empātijas attīstīšanas metodes ir nozīmīgas psihoterapijā, pedagoģijā un uzņēmumu vadībā, bet aizsargmehānismu izpēte palīdzētu cīnīties ar tādām īpaši aktieriem raksturīgām psihopatoloģijām kā depresija un bipolārie traucējumi. Atslēgas vārdi: empātija, „teorija par domāšanu”, amatierteātris, improvizācijas teātris, korisen_US
dc.description.abstractThe study aims to clarify the differences in empathy between improvisational theatre, amateur theatre and choir participants. Sample consists of 106 respondents, of which 41 is improvisational theatre actor, 34 amateur theatre actors and 31 choir participant as a control group – respondents who have the leisure time activity outside of work. The participants are 14 men and 92 women aged 18 to 30, members have 1 to 15 years of experience in dramatics. For research is used Simon’s Baron-Cohen’s and Sally’s Wheelwrights developed Empathy Questionnaire, EQ – Empathy Quotient, and Steven’s J. Muncer’s and Jonathan’s Ling’s Short EQ – Short Empathy Quotient. The initial adaptation in Latvian has made Inga Nikolajeva and Ilze Kreišmane in year 2012. Empathy Quotient is sent to participants electronically. The results show that there are no statistically significant differences in average empathy rates between improvisational theatre, amateur theatre and choir participants, and reveals directions for further research: the investigation of coping mechanisms and empathy development techniques. Empathy development techniques are important in psychotherapy, pedagogy and business management, but the investigation of coping mechanisms can help to fight such typical psychopathologies of actors like depression and bipolar disorders. Key words: empathy, „theory of mind”, amateur theatre, improvisational theatre, choiren_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsiholoģijaen_US
dc.titleEmpātijas atšķirības improvizācijas teātru, amatierteātru un koru dalībniekiemen_US
dc.title.alternativeEmpathy differences in improvisational theatre, amateur theatre and choir participantsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record