Latvijas Universitātes Žurnāls „Juridiskā zinātne” ir LU Rakstu sērijas „Juridiskā zinātne” turpinājums.

Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti.

Recent Submissions