Latvijas Universitātes Žurnāls „Juridiskā zinātne” ir LU Rakstu krājumu sērijas „Juridiskā zinātne” turpinājums. Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti. Žurnāla raksti ir iekļauti EBSCO Publishing datubāzē.

All the papers published in the volumes have been subject to the blind peer review. No part of volumes may be reproduced in any form without the written permision of the publisher. Journal of the University of Latvia “Law” is included in the international database EBSCO Publishing.

ISSN 1691-7677. DOI: https://doi.org/10.22364/jull

-------------------------

Copyright: University of Latvia

Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

-------------------------

Recent Submissions