„Baltu Filoloģija” publicē pētnieciskus darbus visās baltu valodniecības jomās, kā arī rakstus par citu tematiku, kas var interesēt baltistus.

"Baltu Filoloģija" publishes research studies in all areas of Baltic Linguistics and papers on non-Baltic subjects of interest to Balticists.

Recent Submissions

 • Baltu filoloģija, 25 (2) 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2017)
 • Baltu filologīja, 25 (1) 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 2016)
 • Baltu filoloģija, 24 (2) 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2016)
 • Baltu filoloģija, 24. sēj., Nr.1 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2015)
 • Baltu filoloģija, 23. sēj., Nr.2 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2015)
 • Baltu filoloģija, 23. sēj., Nr.1 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2014)
 • Baltu filoloģija, 22. sēj., Nr. 2 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2014)
 • Baltu filoloģija, 22. sēj., Nr. 1 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2013)
 • Baltu filoloģija, 21. sēj., Nr. 2 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2012)
 • Baltu filoloģija, 21. sēj., Nr. 1 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2012)
 • Baltu filoloģija, 20.sēj., Nr.2 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2011)
 • Baltu filoloģija, 20.sēj., Nr.1 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2011)
 • Baltu filoloģija, 19 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2010)
 • Baltu filoloģija, 18 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2009)
 • Baltu filoloģija, 17 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas un mākslas fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2008)
 • Baltu filoloģija, 16 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (2007)
 • Baltu filoloģija, 15 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (2006)
 • Baltu filoloģija, 13 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2004)
 • Baltu filoloģija, 14 (1,2) 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2005)