Show simple item record

dc.contributor.advisorGeske, Andrejsen_US
dc.contributor.authorLeškovičs, Jurisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:35:20Z
dc.date.available2015-03-23T13:35:20Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other10171en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/11822
dc.description.abstractMaģistra darba tēma ir ļoti aktuāla, katru gadu VDEĀVK Latvijā nosaka pirmreizējo invaliditāti ap 10 000 cilvēku. Maģistra darbā pēta un analizē informāciju par cilvēku ar speciālām vajadzībām iespējām integrēties sociālajā vidē saņemot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus Aģentūrā. Maģistra darba pirmajā daļā apskata jēdzienus: cilvēki ar speciālām vajadzībām, integrēšana, sociālā vide un profesionālā rehabilitācija. Tiek aprakstīta situācija Latvijā un Aģentūras darbība profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā. Otrajā daļā autors, izmantojot aptaujas rezultātu analīzi, pēta kā Aģentūrā tiek sniegti profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi. Darba nobeigumā autors izsaka secinājumus par Aģentūrā sniegtajiem profesionālās piemērotības pakalpojumiem. Maģistra darba apjoms ir 64 lapas, darbā ievietoti 19 attēli, 7 tabulas un 5 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 30 literatūras avoti.en_US
dc.description.abstractThe Theme of the Master’s Paper is very topical because Health and Capacity Evaluation Commission in Latvia states first disability for 10 000 people every year. The Master’s Paper researches and analyses information about the possibilities of people with special needs to integrate into the social environment by receiving professional rehabilitation services at the Agency. The first part of the Master’s Paper describes such concepts as people with special needs, integration, social environment and professional rehabilitation. The situation in professional rehabilitation service maintenance in Latvia and at the Agency is explained. In the second part the author, using the results of the survey, researches how the Agency provides the services of professional rehabilitation. At the end of the Paper the author gives conclusion about the professional adequacy of the services provided by the Agency. The amount of the Master’s Paper is 64 pages, including 19 pictures, 7 tables and 5 appendixes; 30 references were used.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIzglītības vadībaen_US
dc.titleCilvēku ar speciālām vajadzībām integrēšana sociālajā vidē.en_US
dc.title.alternativeIntegration of people with specialspecial needs in the social environment.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record