Laikā no 14. līdz 17. gadsimtam tapuši pergamenti no LU Bibliotēkas krājuma - gan atsevišķi dokumenti, gan grāmatu fragmenti. Laicīgie un liturģiskie teksti latīņu, vācu un spāņu valodā. Izmantoti dažādi rakstības veidi.

Recent Submissions