Show simple item record

dc.contributor.advisorZunda, Antonijsen_US
dc.contributor.authorBeļajeva, Agneseen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:37:28Z
dc.date.available2015-03-23T13:37:28Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other1496en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12620
dc.description.abstractŠis darbs veltīts birģeru kā sociālas grupas identitātes atspoguļojumam Nīderlandes glezniecībā pārmaiņu laikmetā no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem. Gleznas ir unikāls avots, kas skatītāju padara par aculiecinieku konkrētā laikmeta norisēm un izpausmēm. Tās sniedz informāciju, kādu nav iespējams atrast cita veida avotos. Šī darba mērķis ir censties konstatēt birģeriskās identitātes pazīmes to attīstībā glezniecības avotiem un, salīdzinot tās ar vēstures literatūrā pieejamo informāciju iegūt priekšstatu par birģeru paštēlu un par to, kā laikabiedri viņus uztvēruši.no viduslaikiem uz jaunajiem laikiem tādas, kādas tās atklājas caur savdabīgajiem Darba uzdevumi vērsti uz birģeriskās sabiedrības nodarbošanās, sadzīves īpatnību, un domāšanas veida specifikas noskaidrošanu, jo šie parametri darbā izvirzīti par galvenajiem, caur kuriem iespējams konstatēt identitāti, kā arī uz vēstures literatūras apzināšanu. Tāpēc darbs tika sadalīts četrās nodaļās, no kurām pirmā ir teorētiskā nodaļa. Otrā sniedz identitātes atspoguļojumu caur nodarbošanās veidu un tā organizāciju, trešā – caur vizuālo tēlu un dzīves vidi, bet ceturtā – caur izglītotību un domāšanas veidu. Galvenie darba secinājumi vēsta, ka birģeriskā sabiedrība pētāmajā laika posmā sevī iemiesoja progresīvākās idejas un vērtības. Pateicoties tam Nīderlande šajā laikā spēja sasniegt tik augsto saimnieciskās attīstības līmeni. Tā bija sabiedrība, kura ar savu darbību un augsto pašapziņu veicināja jauno laiku sākumu un viduslaiku kārtības norietu.en_US
dc.description.abstractThis work is devoted to burgers as a social group identity, s reflection in Dutch paintry in transition from the Middle Ages to the Modern Ages. Paints are unique source that makes the spectator to eyewitness the concrete period’s processes and expressions. Paints give (show) information that cannot be found in other sources. The task of this work is to try to endeavor and ascertain the burgers identity’s features development in transition from the Middle Ages to the Modern Ages and to discover these features through these singular pantry’s sources and to compare them with the information that can be found in historical literature, to get the conception of self-image, to try to ascertain these features the way the contemporary’s comprehended burgers. The tasks of the work are directed towards the clarification of manner of burgers way of thinking, pursuit, specific character of social life, these parameters are brought forwarded, because through them we can ascertain the identity. That’s why work was divided in four parts, where first is theoretical. Second part reflects identity through the pursuit and its organization. Third part reflects identity through the visual character and life surroundings. Fourth part reflects identity through the level of education and way of thinking. The general conclusions signify that burgers community personifies all the progressive ideas and values of the explored time. Thanks to that the Netherlands could reach the economical prosperity. That was the community that with its work and high self- confidence promoted the beginning of the Modern Ages and the decline of the Middle Ages.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.titleBirģeriskās identitātes atspoguļojums Nīderlandes glezniecībā pārejā no viduslaikiem uz jaunajiem laikiemen_US
dc.title.alternativeThe Reflection of the Burghery's Identity in the Dutch Paintry, in Transition from the Middle Ages to the Modern Agesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record