Show simple item record

dc.contributor.advisorRubene, Māraen_US
dc.contributor.authorZadraka, Daceen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:37:42Z
dc.date.available2015-03-23T13:37:42Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other35591en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12743
dc.description.abstractŠī bakalaura darba problemātika ir Augustīna filozofijas diskusija ar maniheismu un pelagiānismu. Rakstot bakalaura darbu mērķis bija izprast kā Augustīna, maniheiešu un pelagiāņu reliģiski filozofiskajās mācībās tiek izprasti tādi jēdzieni kā labais, ļaunais, iedzimtais grēks, brīvā griba un dievišķā žēlastība. Darba 1.nodaļā izklāstītas maniheisma mācības pamatnostādnes un ļaunā ideja diskusijā ar Augustīnu, 2.nodaļā atspoguļota paša Augustīna izpratne par iedzimto grēku un brīvo gribu. 3.nodaļa satur pelagiānisma ideju par brīvo gribu polemikā ar Augustīnu, bet 4. nodaļā atainotas visu triju mācību izpratnes par dievišķo žēlastību. Darbs satur arī Secinājumus, kuros īsumā rezumētas galvenās darba gaitā iegūtās atziņas. Atslēgvārdi: labais, ļaunais, brīvā griba, dievišķā žēlastībāen_US
dc.description.abstractThe object of this graduate Thesis is Augustine’s philosophy in discussion with Manichaeism and Pelagianism. The aim was to understand how Augustine, Manichaeism and Pelagianism conceives ideas of the good, the evil, original sin, free will and divine grace. In the 1st chapter of this Thesis we can find demonstration of Manichaean doctrine and the idea of the evil in discussion with Augustine’s philosophy, 2nd chapter deals with Augustine’s understanding of man’s free will and original sin. 3rd chapter covers Pelagianism conception of free will in polemics with Augustine, 4th chapter contains the idea of divine grace from all these tree teachings. Thesis contains also Conclusions shortly summarizing main findings of the study. Keywords: the good, the bad, free will, divine graceen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleLabais, ļaunais un cilvēka izvēles (Augustīna diskusija ar maniheismu un pelegiānismu).en_US
dc.title.alternativeThe Good, the Evil and Human Choises (Augustine's Discussion with Manicheaism and Diffrences).en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record