Show simple item record

dc.contributor.advisorRubene, Māraen_US
dc.contributor.authorĢērmane, Agneen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:37:50Z
dc.date.available2015-03-23T13:37:50Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other5174en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/12791
dc.description.abstractAndrievs Niedra (1871.-1942.) – teologs, rakstnieks, dzejnieks, politisks darbinieks. Viņa cilvēka ideāls iemieso Nīčes pārcilvēka ideju. Nīčes filozofija un paustie uzskati ietekmējuši Niedras garīgo pasauli un viņa daiļdarbu personāžu psiholoģisko zīmējumu. Nīče viņu saistīja ar brīva un stipra cilvēka manifestāciju, ar brīva cilvēka, lepna vientuļnieka un pūļa pretstatījumu, ar attieksmi pret jauno un veco laiku. Jānis Poruks (1871.-1911.) līdzās Niedram ir latviešu jaunromantikas izveidotājs. Poruka personībā un dzīvē redzama īpatna divdabība, dvēseles, domas līdzsvara trūkums. Poruks runā par dvēseles cīnītājiem - cilvēka gars un inteliģence ir kas augstāks un vērtīgāks par rupjo fizisko spēku. Nīče un Poruks par būtisku stimulu savā dzīvē uzskatīja ciešanas, jo sāpes ir mērs, kas atšķir varoni no parasta cilvēka. Ciešanas un gļēvums ir motīvi, kas parāda Poruka un Nīčes filozofijas līdzību. Frīdrihs Vilhelms Nīče (1844.-1900.) bija izcils vācu filozofs, uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem 19. gadsimta filozofiem. Nīče izvirza pārcilvēka ideju, kur tiek uzsvērts spēks, uzņēmība mainīt esošo lietu kārtību. Nīče spēcīguma izpausmi saskata varas gribā, instinktā dzīvot pilnvērtīgi. Niedras un Poruka daiļradē jūtamas Nīčes filozofijas atskaņas. Nīčes uzskatu klātbūtne izpaužas rakstnieku izvirzītajā cilvēka koncepcijā, pārdomās un uzskatos par kristietību un morāli, kā arī stipras gribas cilvēka atainojumos. Gan Niedra, gan Poruks daiļradē ir ietekmējušies no Nīčes filozofijas. Tas atspoguļojas tur, kur tiek apskatīta cilvēka individualitāte. Nīčem – pārcilvēks, Niedram – stipras gribas cilvēks, Porukam – dvēseles cīnītājs. Gan uz Nīčes filozofiju, tā arī uz Niedras un Poruka daiļradi varam attiecināt tādu jēdzienu kā dzīves filozofija, kuras pamati meklējami praktiskajā dzīvē.en_US
dc.description.abstractAndrievs Niedra (1871-1942) – theologian, writer, poet, political figure. The same is also his human ideal impersonating Nietzsche's idea of superperson. Nietzsche's philosophy and propagated views have largely influenced Niedra's spiritual world and the psychological portraits of his literary characters. Nietzsche was attractive for him by manifestation of a free and strong person, by contraposition of a free person and proud solitary to crowd, by the attitude towards the new and old age. Janis Poruks (1871-1911) alongside with Niedra, is the founder of Latvian neo-romanticism. In Poruk's individuality and in his life, a peculiar duality, lack of balance between soul and thought can be seen. Poruks speaks about warriors of soul and emphasizes that it is the human spirit and culture, which overarches the brutal physical force. Nietzsche and Poruks regarded sufferings as a substantial stimulus of their lives, because pain is the measure distinguishing between a hero and an ordinary person. Sufferings and cowardice are the motives most apparently showing the likeness of Poruks' and Nietzsche's philosophy. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) was an outstanding thinker and shall be considered to be one of the most remarkable philosophers of the 19 century. Nietzsche brings forward his idea of an overperson emphasizing the strength and initiative to change the lie of the ground. Manifestation of strength is seen by Nietzsche in the will for power, in the instinct of valuable life. In the writings of Niedra and Poruks, repercussion of Nietzsche's philosophy can be felt. The presence of Nietzsche's ideas is manifested in the human concept, thoughts and views on Christianity and morality brought forward by the writers, as well as in depiction of strong will persons. Both Niedra and Poruks were influenced in their creation by Nietzsche's philosophy. This is most markedly manifested when dealing with human individuality, features and abilities. For Nietzsche – an overperson, for Niedra – a person of strong will, for Poruks – a warrior of soul. Like when dealing with Nietzsche's philosophy, the concept "philosophy of life" based on practical life can also be attributed to creation of Niedra and Poruks.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleNīčes ideju atbalsis A. Niedras un J. Poruka daiļradēen_US
dc.title.alternativeThe echo of Nietzsche’s philosophy in the creative work of A. Niedra and J. Poruksen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record