Kolekcijā ir apkopoti LU Bibliotēkas organizētās LU 71.zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdes (2013.gada 31. janvārī) materiāli

Recent Submissions