Show simple item record

dc.contributor.advisorMintaurs, Mārtiņšen_US
dc.contributor.authorButka, Andaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:33Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:33Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other41024en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13742
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir „Kultūras fonda loma Latvijas kultūras attīstībā no 1920. līdz 1940.gadam”. Fonda darbības ietekme Latvijas kultūras attīstībā ir salīdzinoši maz pētīta. Vairumā materiālu, kuros apskatīta minētā perioda kultūras vēsture ir aprakstīta kultūras nozares darbība kopumā, bet mazāk uzmanības veltīts Kultūras fonda devumam šīs nozares attīstībā. Darbā tiek pētīta Latvijas Republikas Kultūras fonda loma Latvijas kultūras attīstībā starpkaru periodā (1918–1940), koncentrējoties uz tā darbību Latvijas teritorijā, kā arī tā ietekmi uz kultūras attīstību Latvijā. Pētījuma ietvaros tiek analizēti priekšnoteikumi Kultūras fonda izveidei – politiskā un saimnieciskā situācija no Latvijas Republikā neatkarības iegūšanas līdz fonda izveidei 1920.gadā, kā arī svarīgāko ar kultūras attīstību saistīto institūciju - Izglītības ministrijas, Mākslas un kultūras departamenta u.c. izveidošana, kā arī to darbība. Aplūkota arī partiju un valdības nostāja kultūras jautājumos. Pētīti Kultūras fonda izveides process un darbība Latvijas Republikā starpkaru periodā. Darbā dots vērtējums par fonda lomu no mūsdienu viedokļa, kā arī apskatītas laikabiedru atsauksmes par Kultūras fonda darbības virzienu izvēli.en_US
dc.description.abstractThe paper explores the Latvian Republic Culture Foundation role of culture in the development of the inter-war period (1918-1940), focusing on the activities in Latvia. The impact of Culture Foundation had upon Latvian cultural development is relatively little studied so far. In most materials dealing with the period culture activity has been described in general, but less attention has been devoted to the Cultural Foundation contribution to the development of the industry. The study analyses the prerequisites for the establishment of the Cultural Foundation - the political and economic situation of the Republic of Latvian independence in 1920 until the establishment of the Foundation, as well as important to the development of culture -related institutions - the Ministry of Education, Arts and Culture Department, etc. as well as on their operation. The study also looks at the Party and the government's position on cultural issues. Evaluation of the Foundation's role has been given from the modern point of view, as well as a survey of reviews by contemporaries on action choices of Cultural Foundation.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.titleKultūras fonda loma Latvijas kultūras attīstībā (1920-1940)en_US
dc.title.alternativeThe Role of the Cultural Foundation in latvian cultural development during 1920-1940en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record