Show simple item record

dc.contributor.advisorŠuvajevs, Igorsen_US
dc.contributor.authorPuķīte, Sandaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:39Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:39Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.other8791en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13805
dc.description.abstractBakalaura darba tēma, ir „Mācība par afektiem vēlīnajā stoa filozofijā”. Darbā tiek apskatīta afektu loma, vēlīno stoiķu: Lucija Annēja Senekas, Epiktēta un Marka Aurēlija mācībā. Afektu tēma nesaraujami saistās ar cilvēka iekšējo un ārējo pasauli un tāpēc darba mērķis ir paradīt, kā vēlīnās stoa filozofijas spilgtākie pārstāvji skaidro afekta lomu cilvēku ikdienā. Stoiķi uzskata, ka ļaunā avots ir vai nu nezināšana, vai nepilnīga māka būt tikumīgam, savukārt netikumus rada afekti. Viņi izdala četrus afektus, proti - skumjas un baudu (attiecas uz tagadni), alkas un bailes (attiecas uz nākotni). Šie afekti padara cilvēka dvēseli slimu un vāju. Atslēgas vārdi: afekti, prāts, daba, Dievs, tikumi.en_US
dc.description.abstractThe theme of the Bachelor’s Paper is „Studies of affects in the late stoa philosophy”. Work deals with the role of the affects in late studies of Stoics: Lucijs Annea Seneka, Epictetus and Marks Aurelius. The theme of the affects is connected with man’s inner and external world and therefore the aim of the work is to show how the most famous representatives of stoa philosophy explain the role of the affects in man’s weekday. Stoics consider that source of the evil is either ignorance or incomplete knowledge of being virtuous, thereby affects create bad habits. They deal out four affects – grief and delight (related to the present), desire and fright (related to the future). These affects make man’s soul sick and weak. Key word: affects, mind, nature, God, morals.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titleMācība par afektiem vēlīnajā Stoa filozofijā.en_US
dc.title.alternativeTeaching on Affects in Late Stoa Philosophy.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record