Now showing items 399-418 of 962

  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1997)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1991)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte, Matemātiskās analīzes katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
  • Matemātika 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2005)
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1995)
   Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kuri veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci, atrisinājumu kopas struktūru un atrisinājumu īpašībām. ...
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1999)
   Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kas veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Tiek pētīti arī tuvie jautājumi. Īpaša uzmanība tiek veltīta nelineārām robežproblēmām.
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1992)
   Rakstu krājums veltīts parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci un īpašībām. Daži raksti veltīti konkrēto problēmu izpētes metodēm.
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte. Matemātikas un informātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1997)
   Rakstu krājums satur zinatniskos rakstus, kas veltīti parasto diferenciālvienadojumu teorijai. Tiek pētīti arī tuvie pielietojuma jautājumi. Īpaša uzmanība veltīta trešās un ceturtās kārtas vienadojumiem.
  • Matemātika: Diferenciālvienādojumi 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1994)
   Rakstu krājums satur zinātniskos rakstus, kuri veltīti parasto diferenciālvienādojumu teorijai. Pētīti jautājumi par diferenciālvienādojumu atrisinājumu eksistenci un īpašībām. Daži raksti veltīti konkrēto problēmu ...
  • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
  • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

   Latvijas Universitāte; Latvijas ZA un LU Matemātikas institūts (Latvijas Universitāte, 1998)
   Krājums veltīts skaitlisko metožu izstrādei, pamatošanai un pielietošanai konkrētu matemātiskās fizikas problēmu risināšanā
  • Matemātiskā modelēšana: Matemātiskās fizikas lietišķās problēmas 

   Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. Diferenciālvienādojumu un tuvināto metožu katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
  • Medicīna 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2004)
  • Medicīna (Latvijas Universitātes Raksti; 806. sēj.) 

   Latvijas Universitāte; Ligere, Renāte (Latvijas Universitāte, 2015)
  • Medicīna (Latvijas Universitātes Raksti; 812 sēj.)  

   Latvijas Universitāte; Ligere, Renāte (Latvijas Universitāte, 2016)
  • Medicīna, 2 (Zinātniskie raksti, 4) 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2001)
  • Mugurkaulnieku ekoloģijas un uzvedības pētījumi Baltijā 

   Latvijas Valsts universitāte. Bioloģijas fakultāte. Zooloģijas un ģenētikas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Zooloģijas muzejs (Latvijas Valsts universitāte, 1981)
   Rakstu krājumā publicēti raksti veltīti dzīvnieku populāciju ekoloģiskai un etoloģiskai izpētei. Tajā ir iekļauti pētījumu rezultāti par dažādām mugurkaulnieku sistemātiskām grupām. Autori savos darbos izmantojuši jaunākās ...
  • Mūsdienu kapitālisma attīstības aktuālās problēmas 

   Latvijas Valsts Universitāte (LVU redakcijas un izdevniecības daļa, 1973)