Now showing items 456-475 of 962

  • Saistību izpildes juridiskais nodrošinājums 

   Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte (Latvijas Universitāte, 1999)
   Grāmatā apskatīti dažādi saistību izpildes un ar to saistīto strīdu izšķiršanas civiltiesiskie un civilprocesuālie jautājumi.
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi, 7 

   Latvijas Universitāte. Svešvalodu fakultāte, Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1998)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, latviešu, skandināvu valodās, tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas šo valodu ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi, 8 

   Latvijas Universitāte. Svešvalodu fakultāte, Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1999)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, latviešu, krievu, somu valodā un tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas šo valodu ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi, 9 

   Latvijas Universitāte. Svešvalodu fakultāte, Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, latviešu, vācu, norvēģu valodā un tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas valodu ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.1 

   Latvijas Universitāte. Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, vācu, norvēģu, latviešu un lietuviešu valodā. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas šo valodu ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.10 

   Latvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, latviešu, lietuviešu, krievu, norvēģu valodā un tulkojumos.Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.2 

   Latvijas Universitāte. Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, vācu, norvēģu, latviešu un latīņu valodā. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas šo valodu ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.3 

   Latvijas Universitāte. Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, senangļu, latviešu valodā, aizguvumos no dažādām kontaktvalodām, tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.4 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1995)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, senangļu, norvēģu, latviešu valodā, tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas šo ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.5 

   Latvijas Universitāte. Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1996)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, vācu, norvēģu, latviešu valodā, tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas šo valodu ...
  • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.6 

   Latvijas Universitāte. Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 1997)
   Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, norvēģu, dāņu, bulgāru, somu, latviešu valodā, tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. ...
  • Semantikas problēmas 

   Latvijas Valsts universitāte. Latviešu valodas katedra; Latvijas Valsts universitāte. Krievu valodas katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1982)
  • Skolas matemātikas izvēlētās tēmas 

   Daugavpils pedagoģijas institūts (Латвийский государственный университет, 1980)
  • Sociālās zinātnes: doktorantu raksti 

   Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte (Latvijas Universitāte, 2003)
  • Sociālistiskā dzīves veida izpausmes vienība un daudzveidība (pēc Latvijas PSR materiāliem) 

   Latvijas Valsts universitāte. Zinātniskā komunisma katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1981)
  • Socioloģija 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2006)
  • Socioloģija (Latvijas Universitātes Raksti, 808.sēj.) 

   Latvijas Universitāte; Bela, Baiba (Latvijas Universitāte, 2015)
  • Socioloģija: Socioloģijai Latvijā – 40 

   Latvijas Universitāte (2008)
  • Šķiru cīņa un kultūras attīstības problēmas Latvijas PSR (XIX gs. - XX gs.) 

   Latvijas Valsts universitāte. PSRS vēstures katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1987)
   Tematiskais zinātniskais rakstu krājums sniedz jaunu materiālu un skaidrojumus vairākos Latvijas vēstures, šķiru cīņas un kultūras vēstures jautājumos.
  • Tautas patēriņa preču kvalitātes izmaiņu uzglabāšanas laikā novērtēšanas paņēmieni un produktu bojāšanās novēršana 

   Latvijas Valsts universitāte. Pārtikas produktu prečzinības un nepārtikas preču prečzinības katedra (Latvijas Valsts universitāte, 1989)
   Krājumā ievietoti raksti par prečzinības teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, tajos dotas rekomendācijas rūpniecībai sortimenta paplašināšanas un pārtikas un nepārtikas preču kvalitātes uzlabošanas jautājumos.