Now showing items 1-10 of 1

  Ekonomiskie modeļi (1)
  Ekonomiskā analīze (1)
  Lietišķās spēles (1)
  Lēmumu pieņemšana ekonomikā (1)
  Makroekonomika (1)
  Matemātiskā ekonomika (1)
  Mathematical economics (1)
  SOCIAL SCIENCES (1)
  SOCIAL SCIENCES::Business and economics (1)
  SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics (1)