Now showing items 1-10 of 1

  Ekonomikas informātika (1)
  Ekonomiskā analīze (1)
  Informācijas apstrāde (1)
  Matemātiskā ekonomika (1)
  Skaitļošanas tehnika (1)
  SOCIAL SCIENCES (1)
  SOCIAL SCIENCES::Business and economics (1)
  SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics (1)
  Математическая экономика (1)
  Машинная обработка информации (1)