Show simple item record

dc.contributor.advisorMedne, Ilzeen_US
dc.contributor.authorKadile, Vitaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:58:49Z
dc.date.available2015-03-23T13:58:49Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other3803en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/14582
dc.description.abstractBakalaura darba „Tūrisma ceļojumu motivācijas” mērķis ir uz Latvijas un ārzemju tūristu motivāciju izpētes bāzes izveidot ieteikumus ārvalstu tūristu piesaistīšanai Latvijā. Pirmajā nodaļā tiek raksturota un analizēta motivācija, tās veidi un teorijas tūrismā, motivējošie faktori, tūristu motīvi doties uz konkrētu vietu, PR kompāniju darbība un tūrisma tēls kā tūristu motivāciju stimulējošie faktori. Tiek izanalizēta ceļojumu veidu izvēle no tūristu motivāciju, vēlmju, vajadzību un mērķu aspekta, ceļošanas šķēršļi, sezonalitātes un reklāmas ietekme uz ceļojumu motivāciju. Pirmā nodaļa sastāda bakalaura darbu teorētisko daļu. Otrajā nodaļā autores izklāsta jautājumu par ārvalstu un vietējo tūristu faktiskajām un iespējamām vajadzībām un motivācijām Latvijā, izvērtē arī Latvijas tūristu ceļošanas motivācijas, tūristu vajadzību un motivāciju apmierināšanu Latvijā, Latvijas valsts tēla ietekmi uz tūristu motivācijām. Trešajā nodaļā tiek apskatītas Latvijas un ārvalstu tūristu ceļojumu motivācijas, atbildot uz autoru sastādīto anketu jautājumiem, kā arī tiek novērtēts Latvijas tūrisma uzņēmumu piedāvājums atbilstoši tūristu motivācijām. Otrā un trešā nodaļa sastāda bakalaura darba praktisko daļu. Autores uzskata, ka pastāv noteikta aktuāla problēma - kā piesaistīt, „pierunāt” cilvēkus braukt ceļojumā un kā vadīt potenciālā tūrista motivāciju (braukt uz noteiktu laiku, vietu un par noteiktu naudas summu). Darba gaitā tiek noskaidrotas un pētītas vairākas problēmas (nav izveidota vienota motivācijas izpētes metodika, kā arī nav iespējams matemātiski precīzi izmērīt motivāciju, pētījumu trūkums šajā jomā, ceļošanas šķēršļi, sezonalitāte) un izvirzīti priekšlikumi Latvijas tūrisma situācijas uzlabošanā, un kā primāro - ārvalstu tūristu piesaistīšanā. Bakalaura darbā izmantota ārvalstu un Latvijas tūristu anketēšana (aptaujas kvantitatīvā datu vākšanas metode) un apkopota informācija no dažādiem avotiem: zinātniskās literatūras, tūrisma izglītojošajiem izdevumiem, Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēm, tūrisma attīstības programmas, TAVA mārketinga stratēģijas, Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes un citiem avotiem. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, sastāv no 3 nodaļām, izmantoti 36 literatūras avoti. Tā apjoms ir 142. lpp. Darbs satur 50 attēlus, 17 tabulas un 3 pielikumus.en_US
dc.description.abstractThe goal of the bachelor’s work „The Motivations of Tourism” is to create recommendations on the base of Latvian and foreign tourists motivation research in order to attract foreign tourists to Latvia. The motivation, its kinds and theories in tourism, motivating factors, tourists’ motives to visit an exact place, the work of PR companies and the image of tourism as the tourists’ motivation stimulating factor are described in the first chapter. Moreover the choice of journeys from the aspect of tourists’ motivations, wishes, needs and aims, reasons not to travel, the influence of seasonality and advertising on motivation are analyzed. The first chapter forms theoretical part of the bachelor’s work. The second chapter represents the information about actual and possible needs and motivations of foreign and local tourists in Latvia. It examines traveling motivations of Latvian tourists, the satisfaction of tourists’ needs and motivations in Latvia, the impact of Latvia’s image on tourists’ motivations. The third chapter analyzes Latvian and foreign tourists’ traveling motivation from the filled in questionnaires made by authors and appraises the offer of Latvian tourism enterprises in accordance with tourists’ motivations. The second and the third chapters form practical part of the bachelor’s work. Authors suppose that exists a certain problem – how to attract, “persuade” people to travel and how to manage the motivation of a potential tourist (to travel for definite period of time, place and amount of money). In the process of work various problems are defined and examined – the absence of unique motivation research method, the impossibility to measure motivation with mathematical precision, the lack of researches in this sphere, reasons no to travel, seasonality. At the end of the work there are several suggestions offered to improve the situation of tourism in Latvia and as primary - to attract foreign tourists to Latvia. Foreign and Latvian tourists’ questionnaires (interrogation quantitative data collecting method) are used for the authors’ research and the information from different literature sources (scientific literature, tourism educating releases, the development politics of Latvia’s tourism, tourism development programs, TAVA marketing strategies, CSB data base and other) is collected in this bachelor’s work. The bachelor’s work is written in Latvian, consists of 3 chapters, 36 literature sources are used. The capacity is 142 pages. It includes 50 pictures, 17 tables and 3 attachments.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.titleTūrisma ceļojumu motivācijaen_US
dc.title.alternativeThe Motivation of Tourismen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record