Show simple item record

dc.contributor.advisorDanovska, Brigitaen_US
dc.contributor.authorBērziņa, Baibaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:59:05Z
dc.date.available2015-03-23T13:59:05Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other4242en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/14749
dc.description.abstractBakalaura darbā ir analizētas un pētītas alus ražotāju tirgus problēmas. Ļoti liela nozīme ir pievērsta konkurences problēmai starp alus ražotājiem, kas risināma ar kvalitatīvas produkcijas nodrošināšanu. Īpaša uzmanība ir pievērsta iekšējās un ārējas vides analīzei, kas palīdzētu ražotājiem novērtēt situāciju tirgū. Balstoties uz šiem rezultātiem attiecīgi tiek izvēlēta stratēģija. Šī darba mērķis ir izvērtēt alus tirgu, izanalizēt Privātās Alus Darītavas „Brālis” saimniecisko darbību, izanalizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, kā arī veikt SWOT analīzi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autori veiks sekojošus uzdevumus: izpētīs alus tirgu ; izpētīs LR likumdošanas ietekmi uz alus tirgu; izanalizēs konkurences vidi; izanalizēs netieši ietekmējošo ārējo vidi; izanalizēs tieši ietekmējošo ārējo vidi; izanalizēs uzņēmuma iekšējo vidi; izvērtēs tehnoloģiskās īpatnības un kvalitāti; veiks Privātās Alus Darītavas „Brālis„ finansu analīzi; veiks SWID analīzi; veiks stratēģijas izvēli; Darba autori uzskata, ka jebkurā uzņēmumā ir jāveic iekšējās un ārējas vides analīze, jānovērtē konkurences vide, jāanalizē saimnieciskā darbība, jānodrošina mārketinga stratēģija un jāpievērš liela uzmanība produkcijas kvalitātei, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos, attīstītos un gūtu peļņu. Bakalaura darbs ir izstrādāts četrās nodaļās: Alus tirgus un konkurence. Privātās Alus Darītavas „Brālis” ārējās vides analīze. Privātās Alus Darītavas „Brālis” iekšējās vides analīze. Privātās Alus Darītavas „Brālis” stratēģija. Bakalaura darbs izpildīts uz 98 lapām, attēlu skaits ir 8 attēli, tabulu skaits ir 22 tabulas un 4 pielikumi.en_US
dc.description.abstractThe marketing problems of beer makers are analyzed in the paper. A problem of competition between beer makers and sellers is analyzed. This problem is solved by distribution of qualitative production. Special attention to turn internal and external medium analyze. By means of this producers can better understand marketing conditions and receive information about potential customers. Accord these results to give leave choose company strategy. The purpose of the paper is to estimate market of beer, analyze The Private Brewery “Bralis” commercial activities analyze internal and external medium, is will as to realize SWOT analyze. To reach a paper’s target author will perform following tasks: investigate Latvian market of beer ; investigate justices of LR influence on the market of beer; investigate directly and implicitly impact external medium; investigate internal medium; analyze medium of competition; analyze factors of quality; analyze technological process; perform analyze of finance activities of The Private Brewery “Bralis”; perform SWOT analyze choose company strategy of The Private Brewery “Bralis”; In the paper are analyzed justice of beer’s market and problems bound with predicted changes of that justice. The proposals are made. Author’s means that every company must perform analyze internal and external medium, to estimate competition, to analyze economical activities, to secure strategy of company and to pay attention on a quality of production. A work consists of four parts: Beer market and competition; External medium analyze of the Private Brewery “Bralis”; Internal medium analyze of the Private Brewery “Bralis”; Private Brewery “Bralis” strategy; A work consists of 98 pages, 8 pictures, 22 tables and 4 supplements.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.titlePrivātās Alus Darītavas „Brālis” vides analīze un attīstības stratēģijaen_US
dc.title.alternativeThe Private Brewery "Bralis" medium analyze and development strategyen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record