Show simple item record

dc.contributor.advisorŠķiņķis, Pēterisen_US
dc.contributor.authorČerepenko, Zitaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T06:29:52Z
dc.date.available2015-03-24T06:29:52Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.other3201en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/15327
dc.description.abstractPēdējās desmitgadēs transporta saimniecība ieņem arvien lielāku nozīmi Rīgas aglomerācijā. Aktuālas kļūst satiksmes problēmas. Viens no satiksmes problēmu risinājumiem ir dzelzceļa transporta attīstība, kas atslogotu Rīgas ielas no automašīnu pārpilnības. Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu uzdevums ir nodrošināt lielu pasažieru plūsmu apkalpošanu. Neskatoties uz ievērojamiem pasažieru zudumiem 1990.gados, sākot ar 2002.gadu pasažieru pārvadājumi pakāpeniski sāka pieaugt. Pētījuma galvenais uzdevums ir analizēt, kāda loma ir dzelzceļa transportam pasažieru pārvadājumos, kāda ir dzelzceļa pasažieru pārvadājumu slodze un plūsmas Rīgas pilsētā un reģionā un kādas ir darba svārstmigrantu īpatsvars šajās pārvadājumu plūsmās. Pētījums sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek raksturota dzelzceļa attīstība Latvijā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu esošā situācija, problemātika, iespējamie risinājumi. Trešā nodaļa ir veltīta pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu Rīgas pilsētā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti dzelzceļa posmi Rīga – Skulte, Rīga – Līgatne, Rīga – Ērgļi, Rīga – Aizkraukle, Rīga – Jelgava un Rīga – Tukums. Atslēgvārdi: dzelzceļa attīstība, pasažieru pārvadājumi, darba svārstmigranti.en_US
dc.description.abstractDuring the past days the transportation economy is becoming much significant for aglomeration of Riga. The problems of transportation becomes very actual. One of the possibilities to way out of these problems could be the development of railway transportation, which would protect Riga city from cars abundance. The task of passenger railway is to provide larger passenger flow. Although in 1990 years the number of passengers was remarkably decreasing, in 2002 year was occurred opposed process. The main task of research is to analyse the rule of railway passenger transportation, to clarify passenger transportation loads and flows in Riga city and region and find out the proportion of push-pull migration in these flows. The research consist from 4 units. In the first unit there is overview of railway transportation development in Latvia. In the next unit there is overview of railway transportation existing situation, problems and possible way to improve railway transportation. The third unit is devoted to railway transportation in Riga city. And in the forth unit there is analysis of railway transportation in Riga region: Riga – Skulte, Riga – Ligatne, Riga – Ergli, Riga – Aizkraukle, Riga – Jelgava and Riga – Tukums. Keywords: development of railway, passengers transportations, push-pull migration.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleTūrisma attīstības iespējas Jaunpils pagastāen_US
dc.title.alternativePossibilities of tourism development in Jaunpils parishen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record