Show simple item record

dc.contributor.advisorRūsiņa, Solvitaen_US
dc.contributor.authorKratovskis, Artūrsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T06:29:54Z
dc.date.available2015-03-24T06:29:54Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other35329en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/15339
dc.description.abstractBakalaura darbs „Dabisko zālāju biotopu izplatība Latvijā” sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā ir apskatīts dabisko zālāju jēdziens, zālāju iedalījums, zālāju un dabīgo zālāju definējumi. Tāpat pirmajā nodaļā ir apskatīti zālāju veidošanās un pastāvēšanas faktori, kā arī zālāju augu sabiedrību iespējamās izmaiņas laika gaitā. Bakalaura darba otrajā nodaļā ir apskatīti pētāmās teritorijas fizioģeogrāfiskie apstākļi – klimats, iekšējie ūdeņi, reljefs un augsnes. Darba trešajā nodaļā ir aprakstītas dažādas dabīgo zālāju tipoloģijas, kā arī apskatīta dabisko zālāju izplatība un to platību svārstības laika gaitā. Ceturtajā nodaļa ir aprakstītas metodes un materiāli uz kā pamati tika veikts pētījums. Un bakalaura darba piektā nodaļa ir pētījuma rezultātu izklāsts, kur ir aprakstīta Latvijā sastopamo dabisko zālāju biotopu izplatība un dabisko zālāju augu sabiedrību klašu izplatība. Atslēgvārdi: dabiskie zālāji, biotops, augu sabiedrība, izplatība, kartēšanaen_US
dc.description.abstractThe bachelor’s work „Distribution of semi-natural grassland habitats in Latvia” consists of five chapters. Within the first chapter semi-natural grassland concept, grassland classification, grassland and semi-natural grassland definitions are described. Also within first chapter grassland formation and existence factors as well as possible dynamics of grassland plant communities are described. The bachelor’s work second chapter describes the study area’s physiogeography – climate, inland-waters, relief and soil conditions. Within paper’s third chapter grassland typology, semi-natural grassland distribution and area changes in Latvia are described. Paper’s fourth chapter is devoted to the methods applied and the data used in the bachelor’s work fifth chapter. Within fifth chapter study result – distribution of semi-natural grassland habitats plant communities is described. Keywords: semi-natural grasslands, habitat, plant community, distribution, mappingen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleDabisko zālāju biotopu izplatība Latvijāen_US
dc.title.alternativeDistribution of semi-natural grassland habitats in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record