Show simple item record

dc.contributor.advisorCīrule, Brigitaen_US
dc.contributor.authorStopiņa, Santaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T06:30:12Z
dc.date.available2015-03-24T06:30:12Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other22511en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/15413
dc.description.abstractBakalaura darba Salīdzinājums Katulla dzejā mērķis ir izpētīt Katulla dzejā izmantotos salīdzinājumus formas un saturiskā aspektā un noskaidrot, kā tie funkcionē konkrētā dzejas teksta kontekstā. Darbā tiek pētīti visi Katulla dzejā sastopamie salīdzinājumi, klasificējot tos pēc saturiskā principa: daba, dzīvnieki, cilvēki un mitoloģiskie personāži, dažādas reālijas Katulla dzejā. Salīdzinājumi tekstu padara skaidrāku, krāšņāku, pārsteidzošāku; tie niansē idejas, izrotā tekstu, paredzēti nomelnošanai vai tieši otrādi – izcelšanai. Pētījumā izmantotas gan antīko, gan mūsdienu teorētiķu atziņas par salīdzinājumu. Darba izstrādes gaitā svarīgs ir bijis arī Katulla dzīves vēsturiskais fons, saistība ar neotēriķiem un dzejas iezīmes. Atslēgvārdi: Katulls, neotēriķu dzeja, līdzība, salīdzinājumu funkcijas, emocijas.en_US
dc.description.abstractThe aim of the bachelor research Simile in Catullus’ poetry is to explore similes in form and content’s aspect which are used in Catullus’ poetry, and to find out how they functionate in the context of a particular poetic text. All the occurring similes in Catullus’ poetry have been explored in the present research, and they have been classified according to content’s principle: nature, animals, people and mythological characters and different realias in Catullus’ poetry. Similes make the text clearer, more colorful, more surprising; they make nuances to the ideas, decorate the text and they are made to abuse or the very opposite – to highlight. In the present research both the ancient and modern theoretical views concerning simile have been used. A historical background of Catullus’ life, poetic features and connection with the neoteric poets have also been essential for the present research. Keywords: Catullus, neoteric poetry, similitude, functions of the simile, emotions.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectValodniecībaen_US
dc.titleSalīdzinājums Katulla dzejāen_US
dc.title.alternativeSimile in Catullus' Poetryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record