Now showing items 21-31 of 31

  • Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Kopsavilkums 

   Latvijas Universitāšu Associācija (Latvijas Universitāšu Associācija, 2012-12-11)
   Zinātniskā darbība un augstākā izglītība ieņem arvien nozīmīgāku vietu attīstīto valstu ekonomiskās attīstības stratēģijās. Jau vairāk nekā desmitgadi tradicionālajām universitātes funkcijām – studijām un zinātniskajai ...
  • Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā 

   Cunska, Zane; Aleksejeva (Paņina), Ludmila; Štefenhagena, Dita; Priednieks, Andulis; Kukliča, Irīna; Bikse, Veronika; Skribāns, Valērijs; Dedze, Indra; Egliņš-Eglītis, Atis; Avots, Krists (Latvijas Universitāšu Associācija, 2012-12-11)
   Veiktajā pētījumā atklāti būtiski fakti par augstākās izglītības attīstību un tiek salīdzinātas Latvijas augstākās izglītības attīstības tendences ar pasaules un Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmām un universitāšu ...
  • Gada pārskats: 2012 

   Latvijas Universitāte. Sabiedrisko attiecību departaments (2013)
  • Latvijas Universitātes 2012.gada publiskais pārskats 

   Latvijas Universitāte. Kvalitātes vadības un audita departaments (2013-05-27)
  • Practical Handbook for International Students, 2013 

   Unknown author (2013-09-06)
   Practical Handbook for International Students, 2013 Prepared for publication in 2013 by International Relations Department, Public Relations Department, University of Latvia Press.
  • Inovācijas, pētniecība, zinātne 

   Unknown author (2013-10-22)
   Quantum computing algorithms and peat extracts, a Chinese dictionary and skin stem cells, carbon nanowire switches and a catalogue of stars – the research results produced by the University of Latvia scientists are as ...
  • Gada pārskats: 2013 

   Latvijas Universitāte. Sabiedrisko attiecību departaments (2014-03-27)
  • Latvijas Universitātes 2013.gada publiskais pārskats 

   Latvijas Universitāte. Kvalitātes vadības un audita departaments (2014-05-30)
  • Latvijas Universitātes 95 mirkļi 

   Latvijas Universitāte. Sabiedrisko attiecību departaments (2014-09)
   Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts izdevums. -- The edition dedicated to the 95th anniversary of the University of Latvia
  • Gada pārskats, 2014 

   Latvijas Universitāte. Sabiedrisko attiecību departaments (Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2015-04-01)
  • Latvijas Universitātes 2014.gada publiskais pārskats 

   Latvijas Universitāte. Kvalitātes vadības un audita departaments (2015-05-29)
   Šajā pārskatā ir apvienoti: 1. Gada publiskais pārskats (LR Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.punkts; 05.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”); 2. Zinātniskās ...