Kopš pirmā ANO globālā ziņojuma par tautas attīstību (Human Development Report) publicēšanas 1990. gadā jēdzienu “tautas attīstība” (human development) plaši izmanto mediji, nevalstiskās organizācijas un politiķi. Tautas attīstība ir komplekss jēdziens, tā mērāma ar ekonomiskiem rādītājiem dažādās cilvēka dzīves jomās, piemēram, veselībā, izglītībā, drošības izjūtā. Arī Latvijas attīstība tiek mērīta un salīdzināta ANO Industriālās attīstības organizācijas Tautas attīstības indeksa skalā. Pārskats aplūko arī ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistītos jautājumus.

Kopš 2005. gada pārskatus veido Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Daugavpils Universitāti, Vidzemes Augstskolu un Rīgas Ekonomikas augstskolu. Pārskati publicēšanai tiek sagatavoti LU Akadēmiskajā apgādā. Tie domāti plašam lasītāju lokam – studentiem, žurnālistiem, pašvaldību darbiniekiem, politikas veidotājiem, visiem, kam rūp cilvēka labklājība un Latvijas attīstība.

Recent Submissions