Now showing items 1-20 of 770

  • Actual physical and chemical problems of ferroelectrics 

   University of Latvia. Institute of Solid State Physics (University of Latvia, 1991)
  • Aktuālas valodu un literatūras mācību problēmas 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
   Rakstu krājumā iztirzātas vairākas pedagoģiskām augstskolām un vispārizglītojošām skolām aktuālas valodu un latviešu literatūras mācību problēmas.
  • Antiquitas Viva: Studia classica 

   Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs (Latvijas Universitāte, 2001)
   Krājumā ietverto zinātnisko rakstu autori pētījuši gan grieķu un romiešu kultūrvērtības kā pašpietiekamu fenomenu, gan arī atklājuši antīkā mantojuma radošu klātesību dažādos mūsdienu kultūrainas kontekstos.
  • Astronomija : starptautiskā ģeofiziskā gada materiālu pētījumi. 1. sērija 

   Latvijas Valsts Universitāte (Latvijas Valsts Universitāte, 1960)
  • Astronomija. 20: Zemes mākslīgo pavadoņu lāzerlokācija 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1995)
   Krājumā publicētajos zinātniskajos rakstos galvenokārt aplūkotas Zemes mākslīgo pavadoņu lāzerstaciju modernizācijas problēmas, kā ari īsi skarti debess mehānikas un astronomijas pedagoģijas jautājumi.
  • Attīstītas sociālistiskās sabiedrības pamatiezīmes : (pēc Latvijas PSR materiāliem) 

   Latvijas Valsts universitāte. Zinātniskā komunisma katedra (Латвийский государственный университет, 1980)
  • Audzināšanas jautājumi padomju skolā 

   Latvijas Valsts Universitāte (Latvijas Valsts Universitāte, 1964)
  • Audzināšanas jautājumi padomju skolā 

   Latvijas Valsts Universitāte (Latvijas Valsts Universitāte, 1962)
  • Audzināšanas un personības attīstības jautājumi padomju skolā 

   Latvijas Valsts Universitāte (Izdevniecība "Zvaigzne", 1967)
  • Baltu filoloģija, 8 

   Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 1999)
  • Baltu filoloģija, 9 

   Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
  • Baltu filoloģija.6 

   Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 1996)
  • Bibliotēka un sabiedrība 

   Latvijas Universitāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
   Rakstu krājumā aplūkoti vispārīgi sabiedrības informatizācijas procesi, iezīmēti jauni virzieni bibliotekārajā izglītībā un vēsturiskā aspektā analizēti latviešu un lietuviešu bibliogrāfiskie sakari.
  • Bibliotēka un sabiedrība, 2 

   Latvijas Universitāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas katedra (Latvijas Universitāte, 1997)
   Krājumā ievietoti raksti, kuros aplūkoti jauni virzieni informācijas izplatībā un bibliotēku darbībā. Atsevišķos rakstos analizētas vēsturiskas parādības. To attīstības likumības var sniegt jaunu izpratni mūsdienu ...
  • Bibliotēka un sabiedrība, 3 

   Latvijas Universitāte. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa (Latvijas Universitāte, 2002)
   Krājumā ievietoti raksti, kuros aplūkoti jauni virzieni informācijas izplatībā un bibliotēku darbībā, kā arī informācijas sakārtošanā un apstrādē. Atsevišķos rakstos analizētas vēsturiskas parādības. Raksti izkārtoti ...
  • Bibliotēkzinātne: Bibliotēka un sabiedrība 

   Latvijas Universitāte (2006)
  • Bioloģija 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2007)
  • Bioloģija 

   Latvijas Universitāte (2007)
  • Bioloģija 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2003)
  • Bioloģija 

   Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2004)