Recent Submissions

 • Baltu filoloģija, 7 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 1997)
 • Baltu filoloģija, 3: zinātniski informatīvi ziņojumi 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra, Latviešu literatūras katedra (Latvijas Universitāte, 1993)
 • Baltu filoloģija, 2: zinātniski informatīvi ziņojumi 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
 • Baltu filoloģija, 1: zinātniski informatīvi ziņojumi 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra (Latvijas Universitāte, 1991)
 • Иностранные языки в высшей школе. Выпуск 4: Лингвистика, психология и методика обучения иностранным языкам 

  Латвийский государственный университет. Кафедра иностранных языков (Латвийский государственный университет, 1976)
  Статьи настоящего сборника представляют собой результаты исследований по лингвистическому обоснованию, психологии и методике обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
 • Иностранные языки в высшей школе. Выпуск 3: Лингвистика, психология и методика обучения иностранным языкам 

  Латвийский государственный университет. Кафедра иностранных языков (Латвийский государственный университет, 1975)
  Статьи настоящего сборника представляют собой результаты исследований по лингвистическому обоснованию, психологии и методике обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
 • Иностранные языки в высшей школе. Выпуск 1: Лингвистика, психология и методика обучения иностранным языкам 

  Латвийский государственный университет. Кафедра иностранных языков (Латвийский государственный университет, 1973)
  Статьи настоящего сборника представляют собой результаты исследований по лингвистическому обоснованию, психологии и методике обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
 • Иностранные языки в высшей школе. Выпуск 2: Лингвистика, психология и методика обучения иностранным языкам 

  Латвийский государственный университет. Кафедра иностранных языков (Латвийский государственный университет, 1975)
  Статьи сборника представляют собой результаты исследований по лингвистическому обоснованию, психологии и методике обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.
 • Традиции и новаторство в советской литературе 

  Латвийский государственный университет. Кафедра русской литературы (Латвийский государственный университет, 1986)
  Межвузовский сборник научных трудов посвящен важным историко-литературным и теоретическим проблемам русской советской литературы.
 • Antiquitas Viva: Studia classica 

  Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs (Latvijas Universitāte, 2001)
  Krājumā ietverto zinātnisko rakstu autori pētījuši gan grieķu un romiešu kultūrvērtības kā pašpietiekamu fenomenu, gan arī atklājuši antīkā mantojuma radošu klātesību dažādos mūsdienu kultūrainas kontekstos.
 • Baltu filoloģija, 6 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 1996)
 • Baltu filoloģija, 8 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 1999)
 • Baltu filoloģija, 9 

  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
 • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi, 9 

  Latvijas Universitāte. Svešvalodu fakultāte, Sastatāmās valodniecības katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
  Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, latviešu, vācu, norvēģu valodā un tulkojumos. Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. Atklātas valodu ...
 • Valoda un literatūra kultūras apritē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2002)
  Krājums veidots četrās daļās. Pirmajā ietverti raksti, kuros aplūkoti valodniecības jautājumi un problēmas. Otrā daļa veltīta valodas mācību metodikai un mācību programmu izveides un realizācijas pieredzes apkopojumam, ...
 • Valoda un literatūra kultūras apritē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2001)
  Krājums sastāv no trim da|ām. Pirmajā daļā ietverti raksti par dažiem aktuāliem valodniecības un valodas politikas jautājumiem. Otrajā da|ā ievietotas literatūrzinātniskas apceres par mākslinieciskā laika un telpas, par ...
 • Valoda un literatūra kultūras apritē 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedra (Latvijas Universitāte, 2000)
  Krājumā iekļauti raksti par latviešu valodniecības, literatūrzinātnes un metodikas problēmām.
 • Aktuālas valodu un literatūras mācību problēmas 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte, Latviešu valodas un literatūras katedra (Latvijas Universitāte, 1994)
  Rakstu krājumā iztirzātas vairākas pedagoģiskām augstskolām un vispārizglītojošām skolām aktuālas valodu un latviešu literatūras mācību problēmas.
 • Latviešu valodas un literatūras problēmas 

  Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte, Valodu un literatūras katedra (Latvijas Universitāte, 1992)
  Zinātnisko rakstu krājumā iekļauti raksti par nozīmīgām latviešu valodniecības un latviešu literatūrzinātnes problēmām.
 • Sastatāmā un lietišķā valodniecība: Kontrastīvie pētījumi.10 

  Latvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāte, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa (Latvijas Universitāte, 2001)
  Krājuma rakstu autori analizē dažādu valodas līmeņu parādības angļu, latviešu, lietuviešu, krievu, norvēģu valodā un tulkojumos.Valodu sastatījums veikts kā strukturālā, tā arī funkcionālā un kultūrvēsturiskā aspektā. ...

View more