Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Modernu nodokļu plānošanas, aktīvu un informācijas aizsardzības tehnoloģiju izstrāde un ieviešana praksē Latvijas un pasaules uzņēmumos ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumus

This email address is used for sending the document.