Show simple item record

dc.contributor.advisorLinowski, Dirken_US
dc.contributor.authorKrasko, Dmitrijsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T07:35:54Z
dc.date.available2015-03-24T07:35:54Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other4126en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/19479
dc.description.abstractMaģistra darba nosaukums ir “ Modernu nodokļu plānošanas, aktīvu un informācijas aizsardzības tehnoloģiju izstrāde un ieviešana praksē Latvijas un pasaules uzņēmumos ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumus”. Galvenais darba mērķis ir izpētīt ārzonu (offshore) jurisdikcijās būtību, aprakstīt vajadzīgus risinājumus, pierādīt modernu nodokļu plānošanas ieviešanas izdevīgumu, kā arī izanalizēt ar to saistītas problēmas. Otrais mērķis ir apskatīt nodokļu plānošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē, kā arī moderna nodokļu plānošanas pakalpojumu virzienu attīstību. Darbs sastāv no ievada, 4 iztirzājuma nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļa tika veikta vispārīga zemu nodokļu jurisdikciju analīze, kā arī aplūkotas šo jurisdikciju attīstības tendences. Darba otrajā daļā tika pētīts biznesa sektors, korporatīvās funkcijas un zemu nodokļu jurisdikciju darbības shēmas. Trešajā daļā tika veikta informācijas un aktīvu aizsardzības tehnoloģiju un shēmu analīze. Ceturtajā daļā tika izstrādāta jauna straptautiskās holdinga kompānijas struktūra, kā arī tika identificētas starptautisko holdinga kompāniju izmantošanas priekšrocības ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumus. Pēc autora domām šī pētījuma galvenais secinājums ir – nodokļu plānošanas tirgus Latvijā atrodas attīstības stāvoklī un līdz ar to ir grūti prognozējams. Tajā notiekošie darījumi ieņem ievērojamu vietu valsts kopējā finansu tirgū. Nodokļu plānošanas tirgus attīstības pamatā ir ekonomiskā stabilitāte valstī, sakārtota likumdošana, nodrošināšanās pret nelabvēlīgu faktoru ietekmi, kā arī pašmāju un ārzemju kapitāla piesaiste. Maģistra darba nosaukums ir “ Modernu nodokļu plānošanas, aktīvu un informācijas aizsardzības tehnoloģiju izstrāde un ieviešana praksē Latvijas un pasaules uzņēmumos ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumus”. Galvenais darba mērķis ir izpētīt ārzonu (offshore) jurisdikcijās būtību, aprakstīt vajadzīgus risinājumus, pierādīt modernu nodokļu plānošanas ieviešanas izdevīgumu, kā arī izanalizēt ar to saistītas problēmas. Otrais mērķis ir apskatīt nodokļu plānošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē, kā arī moderna nodokļu plānošanas pakalpojumu virzienu attīstību. Darbs sastāv no ievada, 4 iztirzājuma nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļa tika veikta vispārīga zemu nodokļu jurisdikciju analīze, kā arī aplūkotas šo jurisdikciju attīstības tendences. Darba otrajā daļā tika pētīts biznesa sektors, korporatīvās funkcijas un zemu nodokļu jurisdikciju darbības shēmas. Trešajā daļā tika veikta informācijas un aktīvu aizsardzības tehnoloģiju un shēmu analīze. Ceturtajā daļā tika izstrādāta jauna straptautiskās holdinga kompānijas struktūra, kā arī tika identificētas starptautisko holdinga kompāniju izmantošanas priekšrocības ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumus. Pēc autora domām šī pētījuma galvenais secinājums ir – nodokļu plānošanas tirgus Latvijā atrodas attīstības stāvoklī un līdz ar to ir grūti prognozējams. Tajā notiekošie darījumi ieņem ievērojamu vietu valsts kopējā finansu tirgū. Nodokļu plānošanas tirgus attīstības pamatā ir ekonomiskā stabilitāte valstī, sakārtota likumdošana, nodrošināšanās pret nelabvēlīgu faktoru ietekmi, kā arī pašmāju un ārzemju kapitāla piesaiste.en_US
dc.description.abstractThe name of master thesis is “Design and inculcation of modern technologies of tax planning, protection of assets and information in enterprises in Latvia and worldwide for tax optimization purposes”. Main goal of this master thesis is to do the research of low tax jurisdictions essence, describe important solutions, to show benefit of inculcation of modern technologies of tax planning as well as to analyze the connected problems. Second goal is to describe the development tendencies of modern tax planning in Latvia and worldwide and to describe directions of development of tax planning services. Master thesis consists of the introduction; four produced parts; the conclusions and proposals. The essence of low tax jurisdictions and development tendency in world market were conducted in the first part of the master thesis. The business sectors, corporate functions and working schemes of law tax jurisdictions were investigated in the second part of the master thesis. Technology and schemes of protection of assets and information have been analyzed in the third part of the master thesis. In the fourth part of the master thesis have been produced the new structure of international holding companies and have been found the advantages of holding companies for tax optimization purposes. The main conclusion of this master thesis is – the market of tax planning services in Latvia is developing and as a result is hardly predictable. But despite this fact, tax planning take an important part in country’s financial market. The modern tax planning services development is based and depends on country’s economical situation, the legislation and the level of insurance from influence of undesirable factors as well as local and foreign capital attraction.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.titleModernu nodokļu plānošanas, aktīvu un informācijas aizsardzības tehnoloģiju izstrāde un ieviešana praksē Latvijas un pasaules uzņēmumos ar mērķi optimizēt nodokļu maksājumusen_US
dc.title.alternativeDesign and inculcation of modern technologies of tax planning, protection of assets and information in enterprisesin Latvia and worldwide for tax optimization purposesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record