Now showing items 1-1 of 1

    • Estētiskā audzināšana sākumskolā 

      Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 1991)
      Rakstu krājumā ietverti pētījumi par mākslas pedagoģijas attīstību, skolēnu un skolotāju estētisko audzināšanu nepārtrauktās izglītības procesā, par progresējošas, radoši atklātas estētiskās audzināšanas sistēmas izveidi. ...