Now showing items 1-1 of 1

    • Izglītības kvalitāte un vadība 

      Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Izglītības pētniecības institūts (Latvijas Universitāte, 2000)
      Krājumā ietvertos rakstus vieno centieni sekmēt izglītības kvalitātes celšanu. Tai pakļauta izglītības politika, izglītības efektivitāte, sistemoloģija izglītībā, izglītības salīdzinošās novērtēšanas metodes, reģionālo ...