Now showing items 1-4 of 4

  • Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2001)
  • Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2002)
   Izdevumā pārstāvēts plašs zinātņu spektrs - sākot no izglītības vadības, pedagoģijas, mācību metodikas, literatūrzinātnes, valodniecības, translatoloģijas un beidzot ar psiholoģiju. Krājuma saturs un struktūra raksturo ...
  • Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2002)
   Krājums sastāv no 5 daļām: 1. Izglītības vadība un starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi. 2. Vispārējās pedagoģijas uzdevumi jaunajos sabiedriskajos apstākļos. 3. Mācību priekšmetu metodikas aktuālās problēmas. 4. ...
  • Pedagoģija: Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē 

   Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (Latvijas Universitāte, 2004)
   Rakstu krājums sastāv no 4 daļām: 1. Vispārējās pedagoģijas uzdevumi jaunajos sabiedriskajos apstākļos. 2. Mācību priekšmetu metodikas aktuālas problēmas. 3. Literatūrzinātne un valodniecība. 4.Translatoloģija.