Show simple item record

dc.contributor.advisorBāra, Dainaen_US
dc.contributor.authorMetlāns, Vilnisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T07:39:49Z
dc.date.available2015-03-24T07:39:49Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other8462en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/20808
dc.description.abstractBakalaura darba „Latvijas tēla veidošanas aspektu vērtējums Latvijas masu medijos -„Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, Dienas Bizness”, „Latvijas Vēstnesis”, Latvijas Avīze”, „LETA” (2002.2007.)” autors izvirzījis pētījuma mērķi - teorētiski pamatot un praktiski pierādīt, ka Latvijas valsts politiskās, kultūras un sporta aktivitātes masu mediju atspoguļojumā dod pietiekamu pamatu Latvijas tēla pozitīvam vērtējumam kopumā. Autors darba sākumā ir izvirzījis hipotēzi: Latvijas tēla traktējumu sabiedrības uztverē un arī starptautiskajā vidē vislielākajā mērā veido tieši masu mediji. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, 8 apakšnodaļām, nobeiguma un secinājumiem. Darba teorētiskajā daļā autors apskata tēla jēdzienu, tipus un tēla veidošanas pamatprincipus, balstoties uz tādiem komunikācijas zinātnes speciālistiem kā Daniels Būrstins, Saimons Anholts, Vollijs Olinss, Filips Kotlers, Dans Nimmo un Roberts Savažs, Timotijs Belss, Reinholds Berglers,, Pīters Doils, Johans Galtungs un Mari Rūžs, Ferns Džonsons, kā arī sabiedrisko attiecību speciālistu un autoritāti Ukrainā un Krievijā G. Počepcovu. Darba turpmākajās nodaļās autors apskata atsevišķus sabiedriski politiskos notikumus (NATO dalībvalstu samits Rīgā, ASV prezidenta Dž.Buša vizīte Rīgā) un kultūras, sporta un izklaides pasākumus (Latvijas kultūras dienas Francijā, Pasaules hokeja čempionāts Rīgā, Eirovīzijas Dziesmu konkurss Rīgā), kuri lielā mērā ir ietekmējuši un veidojuši Latvijas tēlu, akcentējot to atspoguļojumu Latvijas masu medijos. Pētāmā materiāla lielais apjoms nosaka nepieciešamību to ierobežot laikā un telpā, tāpēc autors no visiem masu komunikācijas līdzekļiem un pieejamajiem informatīvajiem materiāliem pētījumā izmanto publikācijas Latvijas nacionālajā presē – laikrakstos „Diena”, „Dienas Bizness”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Latvijas Vēstnesis” kā arī nacionālajā ziņu aģentūrā „LETA” - laika ziņā tās ierobežojot no 2002.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim. Autors uzskata, ka 6 gadu periods ir pietiekami ilgs posms ar pietiekamu materiālu daudzumu pētījuma veikšanai, lai gūtu apstiprinājumu vai noraidījumu izvirzītajai hipotēzei. Aplūkojot virkni sabiedriski politisko, kultūras un sporta pasākumu norisi un atspoguļojumu masu medijos, autors secina, ka kopumā visas aktivitātes ir devušas pietiekamu pamatu Latvijas tēla pozitīvam vērtējumam kopumā. Tās negācijas, kas masu medijos un sabiedrībā paustas arī minēto pasākumu ietvaros, vairāk ir ietekmējušas pašas Latvijas sabiedrības iekšējo attieksmi, nostāju pret atklātajiem trūkumiem un atbildīgajām amatpersonām, toties ārpus Latvijas starptautiskajos medijos negatīvās ziņas neizskanēja, dodot pārliecinošu pozitīvu vērtējumu Latvijas sasniegumiem politikā, kultūrā, sportā. Tieši masu mediji ir tā sabiedrības ceturtā vara un galvenais informatīvais kanāls, pa kuru sabiedrība saņem gan gatavu informāciju, gan arī dažkārt jau sagatavotus viedokļus, tādējādi var apgalvot, ka Latvijas tēla traktējumu sabiedrības uztverē un arī starptautiskajā vidē Latvijas sabiedrība lielā mērā veido, izmantojot tieši Latvijas masu medijus, kā tas arī bija minēts autora izvirzītajā hipotēzē darba sākumā.en_US
dc.description.abstract. The author of bachelor’s paper “Latvia’s mass media reflects and reports on country’s representation and image creation in Latvia’s mass media - „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Vēstnesis”, „LETA” (2002.-2007.)“ has set a goal to prove in theory and also in real life that mass media in Latvia shapes, gives adequate, reliable information on political, cultural and sports activities in the country that promotes positive image. At the beginning of the project the author has concluded and is going to prove that in general it is a mass media that promotes positive outlook, image on processes in the country and affects the country’s image on international scene. The bachelor’s paper consists of introduction, 5 chapters, 8 subchapters, ending and conclusion. In the theoretical section the author examines the basic principles of image, its creation and compares how many well known scholars such as Simon Anholt, Daniel Boorstin, Wolly Olins, Philip Kotler, Dan Nimmo and Robert Savage, Timothy Bells, Reinhold Bergler, Peter Doyle, Johan Galtung and Mari Ruge, Fern Johnson have described and viewed them. He also discusses the popular scholar in Ukrain and Russia G.Pocheptsov stand regarding this matter. In the following chapters the author is paying attention and discusses how the world known events are affecting the country’s image. For example political events such as NATO summit, visit of president of US George Bush or cultural events such as Latvia’s Cultural days in France, World hockey championship, Eurovision Song Festival. All of above mentioned events have given more coverage, reflection on Latvia. Due to the volume and size of material regarding this matter, the author chose only information and materials pertinent to the time period from January 1, 2002 to December 31, 2007 and used the available information from the following sources: newspapers – “Diena”, “Dienas Bizness”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas Avīze”, “Latvijas Vēstnesis” and also Latvia’s news agency “LETA”. The author’s point of view is that six years is an adequate time frame to gather, research, compare and make conclusions to confirm or reject the matter. After examining many political, cultural and sports events, the author concluded that all of them have contributed positive coverage and outlook for country’s image. If there have been any negative coverage that it is mostly due to the fact that society judges and views itself more critically depending on event and its outcome. International mass media has been very positive, without any negatives and the coverage has informed the people outside Latvia about its achievements in sports, culture and politics. At the end the author has concluded that mass media is the fourth and most likely the main player in the information flow where the society receives and digests the info, although many times they are already formed views. Therefore the author confirms the objective at the beginning of the page that it is the mass media that affects, controls, shapes the opinion and image of the country.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolitikas zinātne (politoloģija)en_US
dc.titleLatvijas tēla veidošanas aspektu vērtējums Latvijas masu medijos – „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Vēstnesis”, „LETA” (2002. - 2007.)en_US
dc.title.alternativeLatvia’s mass media reflects and reports on country’s representation and image creation in Latvia’s mass media – „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Vēstnesis”, „LETA” (2002. - 2007.)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record