Show simple item record

dc.contributor.advisorLaiviņš, Mārisen_US
dc.contributor.authorŽvagiņa, Ivetaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:02:09Z
dc.date.available2015-03-24T08:02:09Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other25285en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/21874
dc.description.abstractŽ vagiņa I. E zerrieksta Trapa natans L. izplatība un augu sabiedrības Latvijā . Bakalaura darbs.- Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeogrāfijas nodaļa, Dabas ģeogrāfijas katedra. – 2006. Bakalaura darbs ietver: 62 lappuses, 12 attēlus, 6 tabulas, 9 pielikumus. Bakalaura darba izstrādes gaitā veiktie pētījumi un iegūtie rezultāti atspoguļo Trapa natans L. izplatību vēsturiskā skatījumā un mūsdienās, kā arī augu sabiedrības ar Trapa natans L. Latvijā. Bakalaura darbā noteikta ezerrieksta Trapa natans L. Latvijā sintaksonomiskā piederība. Veikto pētījumu rezultātā ir izdalīta asociācija Trapetum natantis MŅll. Et GORS 60. Pētījumi dabā tika veikti pašreizējās Trapa natans L. augtenēs – Balvu rajona Pokratas ezers un Jēkabpils rajona Priekulānu ezeros. Darbā veģetācija tika aprakstīta un iegūtais parauglaukumu materiāls apstrādāts pēc Brauna-Blankē metodes, izmantojot arī veģetācijas kompjūteranalīzes programmu TWINSPAN. Tika apkopota literatūrā pieejamā informācija par Trapa natans izplatību Latvijā. Rezultāti apstrādāti ar programmām ArcWiev, ArcGIS un apkopoti karšu materiālā. Tika izdarīti ģeoloģiskie urbumi 2004. un 2005. gadā visos trīs ezeros Latvijā, kur aug Trapa natans. Kvartārvides laboratorijā veiktas Klaucānu ezera palinoloģiskās analīzes, rezultātu apstrādei izmantojot programmu TILIA un putekšņu diagrammas izveidošana ar programmu TILIA GRAPH . Tika vērtēts arī šo ezeru teritorijas vispārējais ekoloģiskais stāvoklis un iespējamās attīstības un izplatības iespējas, saglabājot noteiktu aizsardzības režīmu un šo ezeru teritorijās pieļaujot kā zinātniski – pētniecisko, tā arī nepopularizējamu vispārizglītojošo ekotūrismu. Atslēgas vārdi: Trapa natans, Latvija, Trapetum natantis, putekšņu diagrammas.en_US
dc.description.abstractŽ vagiņa I. D istribution of the water chestnut Trapa natans L. and plant societies in L atvia . Bachelor thesis. - Rīga, University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Department of Geography, Chair of Nature Geography. – 2006. Bachelor thesis contains: 62 pages,12 figures, 6 tables, 9 appendixes. Goal of the Bachelor thesis was to investigate distribution of the Trapa natans L. in the historical aspect and estimate it present status. Investigations in the frame of the Bachelor work and obtained results reflect Trapa natans L. distribution since it occurrence, as well as characterise plant societies with Trapa natans L. in Latvia. The syntaxonomical belonging of the Water chestnut Trapa natans L. in Latvia has been stated. Association Trapetum natantis MŅll. Et GORS 60 has been dividend in the result of the investigation. Investigations have been carried out in the present sites of the Trapa natans L. Pokrata Lake of Balvi District and Priekulāni and Klaucāni Lake of the Jēkabpils District. Descriptions of the vegetation and obtained data have been processed according Brauna-Blankē methodology and computer analysing programme TWINSPAN have been used. Survey of the information from the literature about Trapa natans distribution in Latvia has been done and results were processed using programmes ArcWiev, ArcGIS and summarised in the cartographical material. Geological corings have been carried out during 2004 and 2005 in all three lakes where Trapa natans is currently growing in Latvia. Palynological analysis of lake sediments have been carried out at the laboratory of Quaternary Environment. Computer programs TILIA and TILA Graph have been used for processing of the pollen data and drawing of the diagrams. Key words: Trapa natans, Latvia, Trapetum natantis, diagrams of pollen.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleEzerrieksta (Trapa natatns L.) izplatība un augu sabiedrības Latvijāen_US
dc.title.alternativeDistribution and plant communities of Trapa natans L in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record