Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Laimdotaen_US
dc.contributor.authorJakubovskis, Arnisen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:02:09Z
dc.date.available2015-03-24T08:02:09Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other2602en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/21877
dc.description.abstractMaģistra darbā „Rīgas līča dienvidrietumu piekrastes ezeru ģeoloģiskā attīstība” atspoguļots A. Jakubovska veiktais pētījumu par Kaņiera, Slokas un Babītes ezeru ģeoloģisko attīstību. Pirmajā nodaļā autors sniedz vispārīgu Rīgas līča fizioģeogrāfisko raksturojumu. Otrajā nodaļā apskatītis agrākajos pētījumos iegūtā informācija par pētīto teritoriju. Tālāk autors sniedz īsu apskatu par Baltijas jūras veidošanās stadijām Holocēnā, pielietoto metožu (sporu-putekšņu, diatomeju, granulometrisko analīžu), un materiālu aprakstu, bet darba piektajā nodaļā tiek sniegta rezultātu analīze. Babītes ezera nogulumu diatomeju analīzes parāda, ka tie ir veidojušies divu Litorīnas jūras transgresiju laikā, kamēr Kaņiera un Slokas ezeru nogulumu diatomeju analīžu dati liecina tikai par vienu transgresiju. Iespējams, ka otrā Litorīnas jūras transgresija nebija tik liela, lai jūras ūdeņi ieplūstu Kaņiera ezera un Slokas ezera ezerdobēs, lai tiem atkal atjaunotos saikne ar jūru un tie kļūtu par lagūnām. Darbā iekļautas 74 lapas, 30 attēli, 2 tabulas, 38 literatūras avoti. Atslēgas vārdi:, Litorīnas jūras lagūnas, diatomejas, putekšņi, Rīgas jūras līča dienvidrietumu piekrasteen_US
dc.description.abstractThe title of Master thesis “Development of lakes in the SW coastal zone of Riga Gulf”. The physical – geographical features of the lagoonal lakes Kaņieris, Sloka and Babīte are described in the first chapter of the thesis. The second chapter deals with the earlier investigations in these lakes. The description of the Baltic Sea stages and formation of the lagoonal lakes and sediments in the Holocene are presented in the third chapter of Master’s paper. The fourth chapter present materials and field and laboratory methods used during researches. The description of the methods (diatom, spores-pollen analysis) acquired by author are described. Results are presented in the fifth chapter, Author has done 7 photos, 3 cross-sections, 4 pollen diagrams 2 diatom diagrams and 7 maps. During my fieldwork researches I made 8 drillholes and several probes in the Babīte Lake and 8 drillholes, probes and depth measuring in the Kaņieris Lake. Data of diatom analyses indicate development of the Babīte Lake sediments have been formed during two Littorina transgressions, while the data from the Kaņieris and Sloka Lake reveal only one transgression. It could be possible that second Littorina sea transgression was not that high let saline waters present in these lake depressions and they again have a connection with a sea. Key words: Littorina Sea lagoon, diatoms, pollen, SW coastal zone of the Gulf of Riga.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeoloģijaen_US
dc.titleRīgas līča dienvidrietumu piekrastes ezeru attīstībaen_US
dc.title.alternativeDevelopment of lakes in the SW coastal zone of Riga Gulfen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record