Show simple item record

dc.contributor.advisorTīrums, Mārcisen_US
dc.contributor.authorKalka, Ievaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:02:15Z
dc.date.available2015-03-24T08:02:15Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other33918en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/21915
dc.description.abstractBakalaura darbā pētīta gājputnu atlidošanas gaitas reģionālās izmaiņas Latvijā laika periodos no 1929. līdz 1937. un no 1996. līdz 2012. gadam. Darbā aplūkota pieejamā literatūra par gājputnu atlidošanas mainību Eiropā un Latvijā, kā arī izvērtēta gājputnu būtiskākie klimatiskie faktori, kas ietekmē gājputnu atlidošanas gaitu pavasarī. Pētījumā kā raksturojošie klimata mainības rādītāji izmantota gaisa temperatūra, sniega segas biezums un Ziemeļatlantijas cirkulācijas (ZAO) indekss. Pētītas sešas gājputnu sugas – lauku cīrulis, mājas strazds, dzērve, baltais stārķis, dzeguze un bezdelīga. Būtiskākās izmaiņas konstatētas dzērvei, kura atlido par divām nedēļām agrāk, savukārt baltais stārķis par 6 dienām agrāk ierodas Latvijā. Gājputnu atlidošanas gaitas būtiskākie klimata mainības rādītāji ir sniega segas biezums un Ziemeļatlantijas cirkulācija, ko pierādīja datu analīze. Atslēgas vārdi: Pavasara atlidošanas gaita,gājputni, klimata mainībaen_US
dc.description.abstractThe subject of this Bachelor`s thesis is the regional differences in phenology of migratory birds in Latvia during the period of 1929-1937 and 1996-2012. This work describes literature on the variability of arrival of migratory birds in Europe and Latvia as well as migratory birds examined key climatic factors that influence the course of the spring arrival of migratory birds. In this research as describing climate change incicators are temperature, snow depth and the North Atlantic circulation (NAO) index. The study is based of six species of migratory birds - field lark, starling, crane, white stork, cuckoo and swallow. The most significant changes has found in common crane, which arrived about two weeks earlier, while the white stork arrived 6 days earlier in Latvia. Migratory arrival of running key climate change indicators are snow depth and the North Atlantic circulation, as demonstrated by the analysis of the data. Key words: Spring arrival, migratory birds, climate variablesen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleGājputnu atlidošanas fenoloģijas reģionālās atšķirības Latvijāen_US
dc.title.alternativeThe regional differences in phenology of migratory birds in Latviaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record