Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Laimdotaen_US
dc.contributor.authorOzola, Ilzeen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:02:17Z
dc.date.available2015-03-24T08:02:17Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other35667en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/21928
dc.description.abstractGorovņeva I. „Purvu veidošanās Rūjas un Sedas pazeminājumā”. Bakalaura darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.-2006. Darbs ietver: 65 lappuses, 23 attēlus, 4 tabulas un 1 pielikumu. Bakalaura darba izstrādes gaitā veiktie pētījumi un iegūtie rezultāti sniedz informāciju par Rūjas un Sedas pazeminājumu veidošanās apstākļiem, attīstību un senās apdzīvotības izmaiņām holocēnā. Darba gaitā autore iepazinās ar pieejamo literatūru par Rūjas un Sedas pazeminājumiem, ar kartogrāfiskajiem materiāliem un interneta resursiem, apguva lauka darba metodes un veica urbšanu, nogulumu vizuālo novērtēšanu, dokumentēšanu un paraugu ievākšanu, kā arī Kvartārvides laboratorijā Laimdotas Kalniņas vadībā apguva un veica sporu-putekšņu analīzes, iepazina darbu ar datorprogrammām TILIA un TILIA GRAPH, kuras izmantoja, lai izveidotu putekšņu diagrammas. Atslēgas vārdi: Burtnieka paleoezers, Rūja, Seda, purvu veidošanās, sporu un putekšņu analīze.en_US
dc.description.abstractGorovņeva I. „Mire formation in Ruja and Seda River Valleys”. Bachelor’s thesis - Rīga, University of Latvia, Faculty of geography and earth Sciences.-2006. Bachelor’s thesis includes: 65 pages, 23figures, 4 tables and 1 attachment. Investigations and obtained results during working out of the Bachelor’s work give information about the mire formation conditions and development in Ruja and Seda River Valley. During working out of the Bachelor’s work author surveyed literature about Ruja and Seda River Valley, with cartographic materials and internet resources, acquired field work methods, carried out corings, visual estimation of the deposits and sampling. In the Laboratory of the Quaternary Environment author acquired and carried out pollen analysis, used computer programmes TILIA and TILIA GRAPH for creating of pollen diagrams. Key words: Burtnieks paleolake, Rūja, Seda, mire formation, spores and pollen analysis.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeoloģijaen_US
dc.titlePurvu veidošanās Rūjas un Sedas pazeminājumāen_US
dc.title.alternativeMire formation in the Ruja and Seda river valleysen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record