Show simple item record

dc.contributor.advisorKarapetjana, Indraen_US
dc.contributor.authorBuka-Millere, Aneteen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:03:09Z
dc.date.available2015-03-24T08:03:09Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other42144en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/22246
dc.description.abstractFilisa Vitlija bija pirmā afroamerikāniete, sieviete–vergs, kas ne tikai ieguva labu izglītību un rakstīja dzeju, bet arī to publicēja. Viņas dzeju joprojām pēta, interpretē un vērtē daudzi pētnieki. Pārsvarā viņi aplūko viņas sociālo, politisko un reliģisko kultūru, bet reti padziļināta uzmanība tiek pievērsta Vitlijas neoklasicisma un kristietības motīvu lietojumam, tādēļ šī darba mērķis ir izpētīt, kā Filisa Vitlija savā dzejā izmantoja grieķu mitoloģijas un Bībeles elementus. Lai sasniegtu darba mērķi, tika aprakstīti izpētes jautājumi, kas palīdz atklāt grieķu mitoloģijas un Bībeles elementu izmantošanu, kā arī šo elementu slēpto ziņu. Darbs sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā darba autore padziļināti pēta Filisas Vitlijas dzīvi, dzeju un iepriekšējo pētnieku darbus. Otrajā daļā tiek analizēti un aprakstīti Filisas Vitlijas dzejoļi. Lai nodrošinātu precīzu dzejoļu izpēti, šā darba autore izmantoja tādas izpētes metodes kā kritikas kultūras analīzi, teksta analīzi, naratīvo analīzi, stilistisko analīzi un literāri detalizētā analīzi. Kritikas kultūras analīzes pamatā ir iepriekšējo darbu, kas attiecas uz Filisas Vitlijas dzīvi un dzeju, analīze. Teksta analīze nodrošina dzejoļu satura analīzi un galvenās domas analīzi, savukārt naratīvā analīze palīdz izpētīt dzejoļu saturu un nozīmi. Stilistikas analīze un literāri detalizētā analīze balstās uz padziļinātu Filisas Vitlijas dzejoļu analīzi. Šīs divas metodes pēta sintaktiskos un leksiskos izteiksmes līdzekļus, dzejoļu struktūru un valodas lietojuma veidus dzejoļos. Pēc Filisas Vitlijas dzejoļu analīzes tiek secināts, ka viņa izmantoja grieķu mitoloģijas un Bībeles elementus noteiktiem mērķiem. Pārsvarā šie elementi tika izmantoti, lai apslēgtu kādu ziņu, domu vai personu, piemēram, cilvēku vārdus un cilvēkus vispārīgi, Vitlijas domas par verdzību un cilvēku vienlīdzību. Viņa ne tikai izteica savas domas, bet arī centās sazināties ar noteiktām personām, kā, piemēram, karali Džordžu III. Lietojot šos elementus, viņa pieglaimojās cilvēkiem, parādīja savu ticību dievam, atspoguļoja karus un citus notikumus un izdaiļoja savu dzeju. Tomēr pētījums varētu tikt turpināts, izpētot citas mitoloģijas, piemēram, romiešu mitoloģijas elementus un Filisu Vitliju kā personu, ne dzejnieci. Atslēgas vārdi: Grieķu mitoloģija, Bībele, dzejas analīze, atsaukšanās, verdzība, cilvēku vienlīdzība, dzeja, naratīvā analīzeen_US
dc.description.abstractPhillis Wheatley was the first African American woman, the slave, who not only obtained a good education and wrote poetry, but also published it. Her poetry is still being researched, interpreted and evaluated by many scholars. They mostly pay attention to her social, political and religious cultures, but rarely any of them looks deeper in Wheatley’s neoclassical and Christianity motif use. Therefore, this paper aims to research the usage of Greek mythology and Biblical images by Phillis Wheatley in her poetry. To accomplish the aim of the research, research questions were established in order to identify the use of Greek mythology and Biblical images, as well as to discover the hidden message behind those images. The work is divided into two parts. In the first part, the author provides a deeper research of the life and poetry of Phillis Wheatley and other scholarly works. The second part features an analysis and prescription of the poems of Phillis Wheatley. To ensure that the research is precise, the author used research methods, such as cultural, textual, narrative, stylistic and close-reading analysis. Each of the methods helped the author to provide an analysis of previous scholarly works as well as an analysis of the poems of Phillis Wheatley. Cultural analysis is based on analysis of previous scholarly works on Phillis Wheatley’s life and poetry. Textual analysis provides an analysis of the content of the poems and their message, while narrative analysis helps examine the content and the significance of the poems. Stylistic analysis and close-reading method are based on a deeper analysis of the poems of Phillis Wheatley. Those two methods examine the lexical and syntactical devices, the structure and meaning of the poems as well as language patterns within the poems. After an analysis of the poems of Phillis Wheatley, it is concluded that she used Greek mythology and Biblical images for particular purposes. Mostly, these images were used to hide a meaning, for example, proper names and people in general as well as her thoughts on slavery and human equality. Not only did she express her thoughts with the help of these elements, but she was also trying to communicate with elite persons, as King George III. By using those images, she crawled to somebody, showed her belief in God, portrayed war and various events and used them to embellish poetry. However, this research could be further continued in order to examine other mythological images, for example, Roman mythology, and Phillis Wheatley as a person, not as a poet. Key words: Greek mythology, Bible, poetic analysis, allusions, slavery, human equality, poetry, narrative analysisen_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectValodniecībaen_US
dc.titleGrieķu mitoloģijas un Bībeles tēli Filisas Vitlijas dzejāen_US
dc.title.alternativeGreek Mythology and Biblical Images in Phillis Wheatley's Poetryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record