Recent Submissions

 • Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas 20. gadsimta 20. un 30. gadu pulksteņu fotogrāfijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā 

  Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2022-06)
  Latvijas Universitātes Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas krājumā atrodas 32 LU Astronomiskās observatorijas pulksteņu fotogrāfijas, kas uzņemtas uz fotoplatēm 20. gadsimta 20. un 30. gados). 2018. gadā ...
 • Studentu/šu korporāciju dokumentālās liecības par LU Karoga fonda neizveidošanos 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-05-24)
  Raksts ir turpinājums LU Muzeja 2021. gada septembra Mēneša priekšmetam "Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs", kurā tiek analizēta LU Karoga fonda nerealizēšanās 1990. gados, balstoties uz studentu/šu korporāciju ...
 • Latviešu studentu korporācijas Tervetia krāsu deķelis 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-04-06)
  Raksts tapis par godu latviešu studentu korporācijas "Tervetia" Simtgadei 30.04.2022, kas veltīts vienai no tās regālijām - krāsu deķelim. Tiek aprakstīta krāsu deķeļa saglabāšana Latvijas Universitātes Muzejā, tā simboliskā ...
 • Mārtiņš Peniķis – militārais vēsturnieks 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-01-24)
  The article is dedicated to the Latvian army general, founder of Latvian military history and honorary filister (honorary old member) of the Latvian Students fraternity "Tervetia" Martiņš Peniķis, describing his role in ...
 • Latvijas Universitātes Muzeja sekcija "Zinātņu vēsture un muzeoloģija": referātu tēžu krājums 

  Latvijas Universitāte. 80. starptautiskā zinātniskā konference (LU Akadēmiskais apgāds, 2022)
  Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences Latvijas Universitātes Muzeja sekcijas "Zinātņu vēsture un muzeoloģija" referātu tēžu krājums. Sekcija tika organizēta trīs sēdēs: “Latvijas Universitātes ...
 • Karla Reinholda Kupfera spiedogi 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-03-03)
  Raksts par Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā esošajiem vācbaltu botāniķa Karla Reinholda Kupfera (1872-1935) personalizētajiem spiedogiemun tintes spiedogu vēsturi.
 • Fizikālās ķīmijas terminologs Jānis Krustiņsons 

  Kuzņecova, Kristīne (2022-02-28)
  Raksts par latviešu fizikālķīmiķi un ķīmijas terminoloģijas pilnveidotāju Jāni Krustiņsonu (1892-1946), viņa darba gaitām, publikācijām un zinātniskajiem sasniegumiem.
 • Zemes dzīļu bagātības Latvijā: KAĻĶAKMENS 

  Hodireva, Vija; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2022)
  Buklets "Zemes dzīļu bagātības Latvijā: KAĻĶAKMENS" iepazīstina ar vienu no Latvijas vērtīgākajiem dabas resursiem, tā daudzveidību un tajā atklātajiem interesantajiem minerāliem. Iekļauta informācija par perma periodā ...
 • Senākais Pinguicula alpina L. paraugs Latvijā 

  Unknown author (1867-06-11)
  LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
 • Pēdējais Pinguicula alpina L. paraugs no Staburaga 

  Ābele, Gaida (1961-06-30)
  LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
 • Mazā sēņu grāmatiņa 

  Kuzņecova, Kristīne (2021-12-20)
  Raksts par grāmatu "Praktiskā sēņu zinātne" (Praktische Pilzkunde), kas tika izdota 1919. gadā sērijā "Miniatūru bibliotēka" (Miniatur-Bibliothek). Grāmata ir par tā laika Vācijā izplatītākajām sēnēm, to lietošanu un drošu ...
 • Ieskats akadēmiskās paukošanās nodarbībā 

  Briška, Kristaps; Rubenis, Rūdolfs; Šļaukstiņš, Valdimārts; Tenbergs, Atis; Riekstiņš, Artūrs; Malakovskis, Ģirts; Agriņš, Deivids; Vecvagars, Mārtiņš (LU Muzejs, 2021-12-14)
  Video uzņemts 2021. gada decembra mēneša priekšmeta "Akadēmiskās paukošanās inventārs" ietvaros, lai iepazīstinātu interesentus, kā strādā akadēmiskā paukošanās praksē. Latviešu studentu korporācija Latvia sniedza atbalstu ...
 • Latvijas Universitātes karogs: izcelsme un simboliskā nozīme: video 

  Rubenis, Rubenis (LU Inovāciju centrs, 2021-09-23)
  Video uzfilmēts pēc Latvijas Universitātes Inovāciju centra un Latvijas Universitātes Muzeja vienošanās, kas notika 2021. gada septembra mēneša priekšmeta "Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs" ietvaros. Tiek sniegts ...
 • Akadēmiskās paukošanās ekipējums 

  Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2021-12-14)
  Rakstā analizēta akadēmiskās paukošanās nozīme studentu korporāciju vidē, skaidrojot tās vēsturi un ideoloģisko nozīmi godu lietu risināšanā. Raksts ir balstīts uz 2021. gada decembra mēneša priekšmetu - Latviešu studentu ...
 • Letter on the election of Ernesto Foldats as a member of The Linnean Society of London 

  The Linnean Society of London (1993-05-25)
  Vēstule par Ernesta Foldāta ievēlēšanu par Londonas Linneja biedrības biedru, kurā rakstīts, ka atbilstoši nosacījumiem sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas Ernestam Foldātam jāapmeklē biedrības sapulce oficiālai uzņemšanai, ...
 • Veltījums Latvijas Jaunatnes teātra ansamblim [dzejolis] 

  Foldāts, Ernests (1990-04-05)
  Latvijas Jaunatnes teātra ansamblim veltīta latviešu biologa, orhideju pētnieka Ernesta Foldāta dzeja. Drukāta mašīnrakstā uz 4 lapām. Glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā.
 • Leonīda Keirāna vēstule Ernestam Foldātam 

  Keirāns, Leonīds (1998-08-12)
  Latviešu dabaszinātnieka Leonīda Keirāna vēstule latviešu orhideju pētniekam Ernestam Foldātam, kurā viņš raksta par to, ka Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Bioloģijas un mācīšanas ...
 • Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales paziņojums ar Ernesta Foldāta piezīmi 

  Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales (1998-10-08)
  Paziņojums latviešu biologam, orhideju pētniekam Ernestam Foldātam no Venecuēlas Fizikas, matemātikas un dabaszinātņu akadēmijas par to, ka viņam piešķirta Huana Alberto Olivaresa balva bioloģijas zinātnēs. Ernests Foldāts ...
 • In memorium Ernests Foldāts (1925.g.15.maijs-2003.g.15.janvāris) 

  Kondratovičs, Rihards (2003-02-13)
  Latviešu biologa Riharda Kondratoviča sarakstīts latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta nekrologs. Rakstīts par Foldāta dzīves gājumu, iegūto izglītību, zinātniskajiem sasniegumiem, akadēmiskajiem amatiem, atklātajām ...
 • Foldātu ģimenes prieki un bēdas 1994. gadā: vēstule 

  Foldāts, Ernests (1994-12-31)
  Ernesta Foldāta vēstule, kurā viņš raksta par jauna kontrakta parakstīšanu Bioloģijas institūtā zinātniskā padomdevēja amatā, universitātes pensijas paaugstināšanu, grūto ekonomisko stāvokli Venecuēlā, jauno fizioterapijas ...

View more