Now showing items 21-40 of 247

  • Austrumbaltijas eksperts Karls Reinholds Kupfers 

   Kuzņecova, Kristīne (2022-03-24)
   Raksts par vācbaltu botāniķa Karla Reinholda Kupfera (1872-1935) dzīvi, Austrumbaltijas pētījumiem un citiem zinātniskajiem sasniegumiem.
  • Botānikas katedras mācību preparāti 

   Jamonte, Daiga (2020-02-24)
   Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas vēl Rīgas Politehniskā institūta (1896—1918) mācību preparāti, kas vēlākos gados ir izmantoti LU Botānikas katedrā. Raksts iepazīstina ar mikrosēņu ...
  • Botāniķis-pedagogs – dārzkopis Voldemārs Langenfelds 

   Jamonte, Daiga (LU Muzejs, 2023-07-27)
   Latviešu botāniķa, ābeļu ģints (Malus Mil.) pētnieka profesora Voldemāra Langenfelda (1923–2007) biogrāfija.
  • Brīv jums ticēt brīv neticēt [dzejolis] 

   Foldāts, Ernests (1990-11-09)
   Latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta sarakstīts dzejolis par dzīvi Venecuēlā. Dzejolī aprakstīts Venecuēlas siltais un mitrais klimats, tropu džungļi, faunas dažādība, vietējo iedzīvotāju kaismīgais temperaments. ...
  • Caroli Linnaeus. Species Plantarum 1753. gada izdevums 

   Jamonte, Daiga (2019-06-11)
   Latvijas Universitātes Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas Karla Linneja (1707 – 1778) viena no viņa izcilākā darba “Species Plantarum” pirmizdevumiem, kam šobrīd ir ne tikai zinātniska, bet arī bibliogrāfiska ...
  • Cephalopoda. Tetrabranchiata 

   Zittel, Karl A. von (Verlag v. Theodor Fischer Cassel, 1879)
   K. A. v. Zittel. Palaeontologische Wandtafeln. Mollusca. Cephalopoda. Dibranchiata. Taf. XXVIII.
  • Cilvēks orķestris - Jānis Ilsters 

   Kuzņecova, Kristīne (2021-05-14)
   Raksts par Jāni Ilsteru (1851-1889), latviešu botāniķi, pedagogu, dzejnieku, lauksaimnieku, folkloristu, novadpētnieku un pirmās botānikas mācību grāmatas latviešu valodā autoru, informatīvie materiāli par kuru un daļa no ...
  • Coprinus dunarum (Dünen-Tintling) in Dünamünde Pastorat Wanderdüne bei Langesciem 

   Stoll, Ferdinad Erdman (1925-06-26)
   Attēlos redzami sēnes zīmējumi un apraksts zīmējuma otrā pusē.
  • Coprinus dunarum (Dünen-Tintling) in Dünamünde Pastorat Wanderdüne bei Langesciem mit Korrespondenz 

   Stoll, Ferdinad Erdman (1929-04)
   Zeichnung von Dünen-Tintling und Korrespondenz zwischen F. E. Stoll und K. R. Kupfer (Rigaer Gesellschaft der Naturforscher): "Ein von mir das Wanderdüne bei Langesciem entdeckten, das Wissenschaft nochunbekanter Pilz, das ...
  • Denkera pulkstenis – vecākais LU Muzeja krājumā 

   Vilks, Ilgonis (LU Muzejs, 2021-11-02)
   Denkera pulkstenis izgatavots ap 1889. gadu un glabājis precīzo laiku gandrīz 70 gadus. Sava senuma un izmantošanas vēstures dēļ tas ir vērtīgs muzeja eksponāts. To izgatavojis vācu pulksteņmeistars Ferdinands Denkers ...
  • Der historische Studentenkarzer der Universität Lettlands 

   Rubenis, Rūdolfs; Livdāne, Sarmīte; Loris, Klāvs; Ozola, Iveta; Lazdiņa, Baiba (LU Akadēmiskais apgāds, 2021-11-16)
   Die Universität Lettlands beherbergt das historische Studentenkarzer, ein Zeugnis des täglichen Lebens der Studenten während ihres Studiums aus dem 19. Jahrhundert. Der Studentenkarzer geht auf das mittelalterliche Deutschland ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Granstkalns pie Ikšķiles) 

   Kupffer, Karl Reinhold (1901-06-09)
   Nordischer Drachenkopf finen in Livland, Kreis Riga. Grantkalns nordöstlich von Uexüll. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķī Granstkalnā ziemeļaustrumos no Ikšķiles. /// Northern Dragon-head, deposit: ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Grants-kalns pie Ogres Kangariem, Rīgas apriņķis) 

   Kupffer, Karl Reinhold (1895-08-11)
   Nordischer Drachenkopf finden in Livland, Kreis Riga, Hügel, genannt "Grant-kalns" am Oger Kanger zwischen Üxkull und Oger. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Livlande, Rīgas apriņķis, tā sautā "Grants-kalns" pie Ogres Kangariem ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Ļaudona) 

   Ābele, Gaida (1979-07-18)
   Ruiša pūķgalve, atradne: Madonas rajona Ļaudona, 2 km uz dienvidiem priežu mētrājā, stāvas nogāzes augšējā daļā. /// Northern Dragon-head, deposit: Laudon in Madona district, 2 km south in the pine moorland, in the upper ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne) 

   Malta, Nikolajs (1936-07-24)
   Ruiša pūķgalve; Atradne: Latgalē, Numernē, austrumos no Puriņu mežsarga mājām. /// Northern Dragon-head, deposit: In Latgale, Numerne, east of the Purin forest rangers home. [Attēls no LU Muzeja kolekcijas Herbarium ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Numerne, 1888) 

   Lēmanis, Eduards; Lehmann, Eduard (1888-07-10)
   Nordischer Drachenkopf finden in lichte Kieferwaldhouge Nemerno. /// Ruiša pūķgalve, atradne: gaiša priežu meža nogāne Numernē. /// Northern Dragon-head, deposit: light pine forest slope in Numerne. [Attēls no LU ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Odenpa, Igaunija) 

   Unknown author (1848)
   Ruiša pūķgaleve, atradne: Odenpa, Igaunijā. /// Northern Dragon-head, deposit Odenpa, Estonia. [Attēls no LU Muzeja kolekcijas Herbarium Latvicum (RIG II); (BOT1029_16)]
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogre) 

   Anders, Th. (1915-06-12)
   Nordischer Drachenkopf ist find in Oger, Sandhügel an der Lindenbergschen Starsse. /// Ruiša pūķgalve, atradne: Ogre, dienvidu nogāze pie Liepkalnu ielas. /// Northern Dragon-head, deposit: Ogre, southern slope at ...
  • Dracocephalum ruyschiana L. (Ogres Kangari pie Ikšķiles) 

   Kupffer, Karl Reinhold (1923-08-08)
   Nordischer Drachenkopf finden in sonnigers Abhang des Grandhügels am Ogre - Kanger bei Üxküll. /// Ruiša pūķgalve, atradne: liela kalna saulaina nogāze Ogres Kangaros pie Ikšķiles. /// Northern Dragon-head, deposit: ...