Now showing items 97-116 of 247

  • Ieskats akadēmiskās paukošanās nodarbībā 

   Briška, Kristaps; Rubenis, Rūdolfs; Šļaukstiņš, Valdimārts; Tenbergs, Atis; Riekstiņš, Artūrs; Malakovskis, Ģirts; Agriņš, Deivids; Vecvagars, Mārtiņš (LU Muzejs, 2021-12-14)
   Video uzņemts 2021. gada decembra mēneša priekšmeta "Akadēmiskās paukošanās inventārs" ietvaros, lai iepazīstinātu interesentus, kā strādā akadēmiskā paukošanās praksē. Latviešu studentu korporācija Latvia sniedza atbalstu ...
  • In memorium Ernests Foldāts (1925.g.15.maijs-2003.g.15.janvāris) 

   Kondratovičs, Rihards (2003-02-13)
   Latviešu biologa Riharda Kondratoviča sarakstīts latviešu orhideju pētnieka Ernesta Foldāta nekrologs. Rakstīts par Foldāta dzīves gājumu, iegūto izglītību, zinātniskajiem sasniegumiem, akadēmiskajiem amatiem, atklātajām ...
  • Intervija ar astronoma mazmeitu Ingrīdu Žaggeri 

   Vilks, Ilgonis (LU Muzejs, 2020-08-21)
   LU Muzeja eksperta Ilgoņa Vilka saruna ar astronoma, Universitātes Astronomiskās observatorijas direktora Alfrēda Žaggera mazmeitu Ingrīdu Žaggeri. Žaggeres kundze stāsta par sava vectēva darbu, privāto dzīvi, viņa ietekmi ...
  • Ir vai nav meteorīts? 

   Hodireva, Vija; Zabele, Angelīna; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2020)
   Buklets "Ir vai nav meteorīts?" dod sistematizētu informāciju par meteorītiem un tiem līdzīgajiem veidojumiem, to iedalījumu un tipiem, kā arī skaidro atrasto Latvijā nokritušo meteorītu īpatnības. Bukletu ilustrē Latvijas ...
  • Ir vai nav meteorīts? 

   Hodireva, Vija; Zabele, Angelīna; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2023-07-18)
   Buklets "Ir vai nav meteorīts?" dod sistematizētu informāciju par meteorītiem un tiem līdzīgajiem veidojumiem, to iedalījumu un tipiem, kā arī skaidro Latvijā atrasto nokritušo meteorītu īpatnības. Bukletu ilustrē Latvijas ...
  • Izcilais latviešu botāniķis Pauls Galenieks 

   Jamonte, Daiga (2021-02-19)
   Atzīmējot botāniķa Paula Galenieka (1891-1962) 130 gadu jubileju LU Muzejs publicē profesora īsu biogrāfiju. Rakstā izmantota Latvijas Lauksaimniecības universitātes izdotā grāmata par P. Galenieku un materiali LU Muzeja krājumā.
  • Jāzeps Rancāns un uzsaukums vēlēšanām Eslingenē 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-02-09)
   Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja LU vēstures kolekcijas krājumā esošo Latvijas Centrālās padomes locekļa Jāzepa Rancāna vēlēšanu uzsaukumu Eslingenes latviešiem, kuri nonāca trimdā sakarā ar ...
  • Jekaterinai Ripai veltīto apsveikumu kolekcija 

   Kuzņecova, Kristīne (2018-12-10)
   Raksts par vēsturnieci, bijušo Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāni (1961-1963) un Studentu zinātniskās biedrības sekcijas zinātnisko vadītāju docenti Jekaterinu Ripu (1902-1993) un viņai ...
  • Ješa ezera salu flora 

   Villerts, Aleksandrs (1937)
   Botāniķa Aleksandra Villerta (1907 - 1941) darbs zinātņu kandidāta grāda iegūšanai par Ežezera salu floru. Darba pielikumā pārskata tabula par salā fiksētajiem augiem un autora zīmēta ezera karte. Darbs glabājas Latvijas ...
  • Jēkaba Esera herbārijs 

   Jamonte, Daiga; Pozemkovska, Maija (2021-11-29)
   Latvijas Universitātes Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas vairākas vēsturiskās herbāriju kolekcijas, ko veidojuši dabaspētnieki vai to organizācijas. Viena no šādām kolekcijām ir agronoma Jēkaba Esera (Essers, ...
  • Jūras bruņurupucis no mācītāja J. H. Kawala Kurzemē 

   Rudzītis, Māris (LU Muzejs, 2020-05-20)
   Jūras bruņurupuči, kas pārsvarā uzturas tropiskajās jūrās un siltajos ūdeņos Atlantijas, Indijas un Klusajā okeānā, tomēr retos gadījumos sastopami arī Eiropas piekrastēs. Latvijas Universitātes (LU) Muzeja Zooloģijas ...
  • Karla A. fon Citela paleontoloģijas plakāti 

   Rudzītis, Māris; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2021)
   Latvijas Universitātes Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās atrodas paleontoloģijas plakātu kolekcija. Tās autors ir izcils vācu ģeologs un paleontologs Karls Alfrēds fon Citels. Plakātu kolekcija izvēlēta par 2021. gada oktobra ...
  • Karla Reinholda Kupfera herbāriju saraksts 

   Jamonte, Daiga (2019-10-29)
   1929. gadā dabaspētnieks Karls Reinholds Kupfers (1872 – 1935) pārdeva Latvijas Universitātei savu herbāriju, kas bija izvietots skapjos, kam klāt bija kolektora sastādīts saraksts. Šobrīd LU Muzeja Botānikas un Mikoloģijas ...
  • Karla Reinholda Kupfera spiedogi 

   Kuzņecova, Kristīne (2022-03-03)
   Raksts par Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā esošajiem vācbaltu botāniķa Karla Reinholda Kupfera (1872-1935) personalizētajiem spiedogiemun tintes spiedogu vēsturi.
  • Kārlis Starcs – no ornitoloģijas uz mikoloģiju 

   Kuzņecova, Kristīne (2022-05-30)
   Raksts par latviešu botāniķi, mikologu, fitopatologu un ornitologu Kārli Starcu (1897-1953).
  • Ko vēstī Ostlandes (1941-1944) laika ģeoloģiskā karte? 

   LU Muzejs (LU Muzejs, 2020-01)
   Saruna par LU Muzeja krājumā esošu karti, Geologishe Karte Ostlands und angrenzender Gebiete des Europäische Russlands, 1942. (Karte ir pieejama šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49635) Tajā redzama ne vien Latvijas, ...
  • Konstantīna Čakstes piemiņas plāksnes atklāšanas fotogrāfija 

   Rubenis, Rūdolfs (2023-07-14)
   Rakstā tiek skaidrota LU prof. Konstantīna Čakstes piemiņas tradīcijas uzsākšana LU, skaidrojot tā cēloņus (K. Čakstes kapavietas atklāšana), norisi (K. Čakstes piemiņas plāksnes atklāšana) un sekas (K. Čakstes piemiņas ...
  • Ķimenēs! 

   Jamonte, Daiga; Komova, Jekaterina (2021-06-28)
   Latvijas Botāniķu biedrība par Gada augu 2021 ir izvēlējusies pļavas jeb parasto ķimeni Carum carvi, kam LU Muzejs velta virtuālo grāmatu “Ķimenēs!”. Grāmata dod iespēju gan vairāk uzzināt par pašu ķimeni, kā arī ieskatīties ...
  • Laboratorijas trauku un iekārtu katalogi Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumā 

   Kuzņecova, Kristīne (2020-10-27)
   Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja bibliotēkā glabājas 16 dažādu ražotāju laboratorijas trauku un iekārtu katalogi, kas iznāca laika periodā no 1900. līdz 1961. gadam. Rakstā ir izpetīti laboratorijas trauku un iekārtu ...
  • Lakstīgalu paraugi LU Muzeja Zooloģijas kolekcijās 

   Smeltere, Madara (LU Muzejs, 2023-06-05)
   Raksts veltīts Latvijas Universitātes Muzeja Zooloģijas kolekcijās atrodamiem lakstīgalu izbāzeņu, ādiņu un olu paraugiem un to iegūšanas vēsturei sakarā ar lakstīgalu nominēšanu Gada putns 2023 statusam. Visi paraugi ...