Now showing items 176-195 of 247

  • Orhideju pētnieks Ernests Foldāts 

   Kuzņecova, Kristīne (2022-05-30)
   Izstāde iepazīstina ar pasaulslavenā botāniķa, orhideju pētnieka, profesora un augstskolu mācībspēka Ernesta Foldāta (1925 – 2003) dzīves gaitām, iegūtajiem diplomiem un citiem apbalvojumiem, atklāto orhideja sugu fotogrāfijām ...
  • Origami orhideju modeļu locīšana 

   Latvijas Universitātes Muzejs (2020-05)
   Attālināta nodarbība "Orhideju dzimta, orhideju pētnieks Ernests Foldāts, origami orhideju modeļu locīšana", kurā stāstīts par orhideju dzimtu, tās raksturojumu, Latvijā savvaļā sastopāmajām šīs dzimtas sugām, par orhideju ...
  • Pa pēdām Aristotelim 

   Tomsone, Paula; Livdāne, Sarmīte; Latvijas Universitātes Muzejs (2019)
   Virtuālā izstāde "Pa pēdām Aristotelim" veltīta jaunā studiju gada sagaidīšanai un vēsturiskam atskatam par studentu svētkiem "Aristotelis". Izstādē apskatāmas fotogrāfijas, kurās attēlota svētku gaita no to rašanās līdz ...
  • Par Latvijas Universitātes tapšanu 1919. gada septembra preses publikācijās 

   Podbrezskis, Leons (LU Muzejs, 2022-12-30)
   Raksta autors ir LU Juridiskās fakultātes Bakalaura studiju programmas 1. kursa students un LU Fonda stipendiāts, kura interesēs ir vēstures pētniecība un sabiedriskā darbība patriotisma ietvaros. Autors veicis pētījumu ...
  • “Par Latviju kritušie studenti” piemiņas plāksne 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2023-09-13)
   Raksts veltīts Latvijas valsts un Latvijas Universitātes 105 gadu jubilejai, lai atcerētos un pieminētu Latvijas studentus, kuri upurēja savu dzīvību par neatkarīgo Latvijas valsti Latvijas Neatkarības karā (1918-1920). ...
  • Pasaulē lielākā koka čiekuri Latvijas Universitātes Muzejā 

   Kuzņecova, Kristīne (2019-10-15)
   LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijas dāvinājumā no valodnieces Ievas Auziņas Szentivanyi saņēmušas 5 milzu mamutkoka (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchh.) čiekurus, 3 no kuriem savākti šīs sugas pārstāvja, ...
  • Paula Galenieka disertācija “Latvijas rozes” 

   Jamonte, Daiga (2021-02-22)
   Atzīmējot botāniķa Paula Galenieka (1891-1962) 130 gadu jubileju par LU Muzeja 2021. gada februāra mēneša priekšmetu tika izvēlēts muzeja jaunieguvums profesora disertācija “Latvijas rozes”, kas tika aizstāvēta 1936. gadā. ...
  • Pauls Galenieks un rozes 

   Jamonte, Daiga; Komova, Jekaterina (2021-02-22)
   Latviešu botāniķa Paula Galenieka (1891 – 1962) 130. jubilejai veltīta Latvijas Universitātes Muzeja virtuālā izstāde “Pauls Galenieks un rozes”.
  • Pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte Latvijas Universitātē 

   Klišāne, Paula (LU Muzejs, 2020-10-12)
   Latvijas Universitātes Muzejā glabājas liecības par plaši pazīstamu cilvēku vizītēm Alma Mater, tomēr jāizceļ kāds īpašs apmeklējums, ar ko lepojas ne tikai Muzejs, bet visa plašā Universitātes saime. 1993. gadā vizītē uz ...
  • Pedicularis sylvatica L. (19. Jahrhundert) 

   Unknown author (1847)
   3 meža jāņeglītes 19. gadsimta eksikāti. 1.attēls - legit Neuman; 2.attēls - legit Neuman, atradne "Germania"; 3.attēls - ievākts 1847. gadā. / 3 Wald-Läusekraut Herbarien aus dem 19. Jahrhundert. Bild 1 - legit Neuman; ...
  • Pedicularis sylvatica L. (K.R. Kupffer) 

   Galenieks, Pauls (1923-06-30)
   Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām sausā vietā pļavas malā. Aprakstījis un K. R. Kupferam nodevis Nikolajs Malta. / Wald-Läusekraut erster Fund in ...
  • Pedicularis sylvatica L. (P. Galenieks) 

   Galenieks, Pauls (1923-06-30)
   Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām gar kalnu, sausā vietā. / Wood lousewort's first find in Latvia. A deposit in Kurzeme, Rucava between Visminas and ...
  • Pedicularis sylvatica L. (P. Lackschewitz) 

   Lackschewitz, Paul (1928-06-27)
   Paula Lakševica 1928. gadā Rucavā ievāktie meža jāņeglītes exikāti. / Die Exikte des Wald-Läusekraut, die 1928 in Rucava Paul Lackschewitz gesammelt wurden. / Wood lousewort's Exicts, were collected in Rucava Paul ...
  • Pēdējais Pinguicula alpina L. paraugs no Staburaga 

   Ābele, Gaida (1961-06-30)
   LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
  • Pētera Ķiķaukas dienesta gaitas apraksts 

   Ķiķauka, Pēteris (1940)
   Rokrakstā rakstīta dienesta – iegūtā izglītība, darba vietas, apbalvojumi un komandējumi uz ārzemēm.
  • Pētera Ķiķaukas referāts bēgļu nometnē Vācijā 1947. gada 18. novembrī 

   Ķiķauka, Pēteris (1947-11-18)
   Referāts par godu Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienai 1947. gada 18. novembrī bēgļu nometnē Vācijā, kur Pēteris Ķiķauka uzturējās ar savu ģimeni, pirms izceļošanas uz Kanādu. Referātā tiek apskatīts latviešu ...
  • Pētera Ķiķaukas referāts “Grāmatas un lasītāji” 

   Ķiķauka, Pēteris (1953-01-25)
   Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas rakstīts referāts, kas nolasīts 1953. gada 25. janvārī Baptistu draudzes un jaunatnes vakarā Toronto (Kanādā), Draudzīgā aicinājuma atceres pasākumā. Referāta autors aicina lasīt grāmatas ...
  • Pētera Ķiķaukas runa Akadēmiskās kopas sanāksmē 1953. gada 3. oktobrī 

   Ķiķauka, Pēteris (1953-10-03)
   Prof. dr. philol. Pētera Ķiķaukas runa par godu Latvijas Universitātes 34 jubilejai. Runa nolasīta Akadēmiskās kopas sanāksmē Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) telpās Kanādā. Runa ir vēstures avots par trimdas ...
  • Pēterburgas Zinātņu akadēmijas rakstu krājumi Latvijas Universitātes Muzejā 

   Kuzņecova, Kristīne (2019-12-13)
   Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas Pēterburgas Zinātņu akadēmijas 18. gs. beigās – 19. gs. sākumā izdotā rakstu krājuma 27 sējumi - Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae ...
  • Pēteris Čevers – no LU studenta līdz nacionālajam partizānam 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-12-19)
   Raksts sagatavots kā papildinājums profesionālā latviešu virsnieka Pētera Čevera biogrāfijai. Līdz šim mazpētīta bijusi P. Čevera iesaite akadēmiskajā dzīvē - studijas Latvijas Universitātē un iesaiste latviešu studentu ...