Now showing items 204-223 of 247

  • Regeln für den Besuch der Morizinsel 

   Unknown author (1913)
   Rīgas Dabaspētnieku biedrības (Naturforscher-Verein zu Rīga; 1845 – 1939) izdotie noteikumi Moricsalas apmeklētājiem. Noteikumi tika izveidoti, apstiprinot Latvijā pirmo dabas aizsargājamo teritoriju. Materiāls glabājas ...
  • Reiz bija paviljons: buklets 

   Vilks, Ilgonis; Komova, Jekaterina (LU Akadēmiskais apgāds, 2019)
   Buklets stāsta par LU Astronomiskās observatorijas novērojumu paviljona vēsturi. 1926. gadā LU ēkas tuvumā kanālmalā tika uzbūvēts novērojumu paviljons laika dienesta vajadzībām. Šeit atradās pasāžinstrumenti, ar ko noteica ...
  • Rektors ar lielo burtu - Aleksandrs Veiss 

   Kuzņecova, Kristīne (2021-09-22)
   Raksts par profesoru, LPSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, ķīmiķi un ilggadējo Rīgas Politehniskā institūta (mūsdienās - Rīgas Tehniskā universitāte) rektoru Aleksandru Veisu. Rakstā iespējams iepazīties ar ...
  • Rīdzinieka Frīdriha Candera sapnis par zvaigznēm : buklets 

   Vilka, Gunta; Vilks, Ilgonis; Komova, Jakaterina (LU Muzejs, 2023-09-07)
   Rīdzinieks Frīdrihs Canders - vācbaltiešu izcelsmes zinātnieks, viens no raķešbūves pionieriem, izgudrotājs starpplanētu lidojumu, reaktīvo dzinēju un lidmašīnu teorijas jomā. 1914. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu. ...
  • Rīgas Dabaspētnieku biedrības 50 gadu jubilejas piemiņas ēdienkarte 

   Jamonte, Daiga; Rudzītis, Māris (2020-03-23)
   1895. gadā vecākā Latvijas dabaspētnieku biedrība Rīgas Dabaspētnieku biedrība (1845-1939) vērienīgi atzīmēja savu 50 gadu jubileju. Svinību ietvaros notika arī saviesīgs pasākums ar mielastu. Piemiņai par to tika izdota ...
  • Rīgas Politehnikuma studentu disciplinēšanas regula 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-11-09)
   Raksts ir tapis Studentu karcera ilgtermiņa pētnieciskā darba ietvaros, kur par pētāmo objektu izvēlēts Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta Studentu disciplinēšanas regulu. Tiek analizēti regulas panti Studentu ...
  • Roberta Vilka fotogrāfija 

   Beveronija (Beveronija, 1930)
   Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja (1934-1936), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļas studenta (1924-1940) un latviešu studentu korporācijas Beveronija seniora (1932) ...
  • Roberta Vilka studenta karte 

   Latvijas Universitāte (1930)
   Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja (1934-1936), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļas studenta (1924-1940) un latviešu studentu korporācijas Beveronija (1932) seniora ...
  • Roberta Vilka vizītkarte 

   Beveronija (1935)
   Latvijas Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja (1934-1936), LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļas studenta (1924-1940) un latviešu studentu korporācijas Beveronija (1932) seniora ...
  • Ruiša pūķgalve Latvijas Universitātes Muzeja herbārijā 

   Jamonte, Daiga (2020-07-20)
   Par Gada augu 2020 tika izvēlēts Latvijas aizsargājamais augs ruiša pūķgalve, ko Latvijā pirmo reizi atradis dabaspētnieks Eduards Lēmanis (1841 – 1902) 1883. gadā Antonopolē. Tas kopā ar citiem ruiša pūķgalves herbārija ...
  • Rūdolfs Jurciņš un Beveronija 

   Pozņaka, Annija; Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2021-04-19)
   Raksts tapis sadarbībā ar LU Fonda stipendiāti Anniju Pozņaku, lai popularizētu LU vēsturi studentu vidē. Raksta centrā ir izcils sportists, leģendārs latviešu basketbolists, latviešu studentu korporācijas "Beveronija" ...
  • Rūdolfs Meijers – profesors un sabiedriskais darbinieks 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2023-10-26)
   Rakstā veikts padziļinātāks un detalizētāks pētījums par vācbaltiešu meteorologu Rūdolfu Meijeru, kurš savu dzīvi pilnībā veltījis akadēmiskajam darbam. Viņš bija zinātnieks ar lielām darba spējām, ka spēja pasniegt ...
  • Senākais Pinguicula alpina L. paraugs Latvijā 

   Unknown author (1867-06-11)
   LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
  • Simeizas teleskopa montāžas gaita Friča Blumbaha fotogrāfijās 

   Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2022-12-08)
   Latvijas Universitātes Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas krājumā atrodas latviešu astronoma un metrologa Friča Blumbaha (1864 – 1949) 23 uzņemtās fotoplates un 3 papīra fotogrāfijas, kas atspoguļo viņa ...
  • Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās 

   Tomsone, Paula; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2021)
   Izstādi “Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās” veido bijušo un esošo Latvijas Universitātes pašdarbības kolektīvu dalībnieku fotogrāfijas no dažādiem svētkiem un ar svētkiem saistītām aktivitātēm ...
  • Studentu karcera laika kapsulas 

   Molls, Kaspars Markus (LU Muzejs, 2023-01-03)
   Raksts veltīts unikālam atklājumam Latvijas Universitātes vēsturiskajā Studentu karcerī, kas glabājies kopš 19./20. gs. mijas. Tiek analizētas 3 papirosu paciņas un 1 sērkociņu kastīte no Krievijas impērijas laika, ...
  • Studentu/šu korporāciju dokumentālās liecības par LU Karoga fonda neizveidošanos 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-05-24)
   Raksts ir turpinājums LU Muzeja 2021. gada septembra Mēneša priekšmetam "Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs", kurā tiek analizēta LU Karoga fonda nerealizēšanās 1990. gados, balstoties uz studentu/šu korporāciju ...
  • Talavija līdzās Latvijai 

   Rubenis, Rūdolfs; Počs, Marģers; Latvijas Universitātes Muzejs (2020)
   Virtuālā izstāde “Talavija līdzās Latvijai” ir strukturēta tematiskā formā ar hronoloģisku ievirzi, izceļot spilgtākos notikumus un personības Latvijas vēsturē no 1918. gada līdz mūsdienām, kur īpaša loma bijusi atvēlēta ...
  • Upespērlenes Latvijā 

   Rudzīte, Mudīte; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2022-01)
   Virtuālajā izstādē "Upespērlenes Latvijā" stāstīts par 2022. gada gliemeni - ziemeļu upespērleni Margaritifera margaritifera, tās populāciju Latvijā, attīstības ciklu, ekoloģiskajiem apdraudējumiem un aizsardzības iespējām.
  • Valdemāra Murevska 60. gadu jubilejas pasākums ražošanas apvienībā "Radiotehnika": 14 fotogrāfijas 

   Murevskis, Valdemārs (1971)
   Valdemārs Murevskis (1911-1989) no 1946.g. strādāja rūpnīcā „Radiotehnika” (pazīstama arī kā RRR, A.S. Popova Rīgas radiorūpnīca) – sākumā par vecāko meistaru virpotavas-frēzēšanas cehā, vēlāk – par vecāko inženieri un par ...